Mga Antidepressant na Nagdudulot ng Pagbaba ng Timbang

Ang mga antidepressant ay karaniwang inireseta, mga gamot na inaprubahan ng FDA na ginagamit upang gamutin ang depresyon, pagkabalisa, at iba pang nauugnay na sakit sa kalusugan ng isip.Kahit na ang mga antidepressant ay maaaring maging epektibo sa paggamot sa mga kondisyong ito, maaari rin silang magdulot ng iba't ibang epekto, kabilang ang pagbaba ng timbang.

Sa artikulong ito, ilalarawan ko kung ano ang mga antidepressant, ang epekto nito sa timbang, at kung aling mga antidepressant ang kilala na nagdudulot ng pagtaas ng timbang o pagbaba ng timbang.ano ang kondisyong medikal ng abs

Sa wakas, ipapaliwanag ko kung ang mga antidepressant ay partikular na inireseta para sa pagbaba ng timbang at kung maaari mong ligtas na maiwasan ang pagbaba ng timbang dahil sa mga antidepressant.

Ano ang mga Antidepressant?

Mahigit 264 milyong tao sa buong mundo ang nakatira kasama depresyon at isang tantiya 40 milyong tao sa U.S. ay nakakaranas ng anxiety disorder sa anumang partikular na taon.

Sa kabutihang palad, ang parehong pagkabalisa at depresyon ay maaaring gamutin sa mga antidepressant, cognitive behavioral therapy, o isang kumbinasyon ng mga modalidad ng paggamot.

Mga antidepressant ay isang sikat na reseta na paggamot para sa ilang mga kondisyon sa kalusugan ng isip, kabilang ang:

Karamihan sa mga antidepressant ay gumagana sa pamamagitan ng pag-apekto sa mga kemikal sa utak na tinatawag na neurotransmitters, kabilang ang serotonin, norepinephrine, at dopamine.Mayroong limang pangunahing klase ng mga antidepressant na nakakaapekto sa mga neurotransmitter na ito sa iba't ibang paraan:

 • Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) : Mga SSRI ay kadalasang ang unang linya ng paggamot na inireseta ng mga doktor para sa depresyon at pagkabalisa. Ang mga SSRI na gamot sa pangkalahatan ay nagdudulot ng mas kaunting mga side effect at mas malamang na magdulot ng mga problema sa mas mataas na therapeutic doses kaysa sa iba pang mga uri ng antidepressant. Tulad ng iminungkahi ng kanilang pangalan, gumagana ang SSRI sa pamamagitan ng pagtaas ng aktibidad ng kemikal na serotonin sa utak. Kabilang sa mga halimbawa ng mga SSRI na gamot ang sertraline ( Zoloft ), fluoxetine (Prozac), paroxetine ( Paxil ), fluvoxamine (Luvox), citalopram ( Celexa ), escitalopram ( Lexapro ) at vilazodone (Viibryd).
 • Serotonin at norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs) : mga SNRI gumana sa pamamagitan ng pagharang sa reabsorption ng neurotransmitters serotonin at norepinephrine sa utak. Ang mga halimbawa ng mga gamot sa SNRI ay duloxetine (Cymbalta), venlafaxine (Effexor XR), desvenlafaxine (Pristiq), at levomilnacipran (Fetzima).
 • Mga tricyclic antidepressant : Ang mga tricyclic antidepressant ay maaaring magdulot ng mas maraming side effect kaysa sa mga SSRI o SNRI. Para sa kadahilanang ito, ang mga doktor ay karaniwang magrereseta lamang ng mga tricyclic antidepressant kung ang mga naunang reseta ng SSRI o SNRI ay nabigong mapabuti ang mga sintomas, o para sa mga partikular na sintomas kung saan sila ay kilala na mas epektibo. Kabilang sa mga halimbawa ng tricyclic antidepressants ang imipramine (Tofranil), nortriptyline (Pamelor), amitriptyline, doxepin, at desipramine (Norpramin).
 • Monoamine oxidase inhibitors (MAOIs) : Tulad ng mga tricyclic antidepressant, ang mga MAOI ay karaniwang inireseta lamang kung ang ibang mga gamot ay nabigong gumana. Ang paggamit ng MAOI ay maaaring magkaroon ng malubhang epekto at dapat na suportahan ng isang mahigpit na diyeta, dahil ang mga pakikipag-ugnayan sa ilang pagkain—kabilang ang ilang mga keso, atsara at alak—ay maaaring mapanganib o nakamamatay pa nga. Ang mga MAOI ay hindi maaaring pagsamahin sa mga SSRI. Kasama sa mga halimbawa ng MAOI ang tranylcypromine (Parnate), phenelzine (Nardil), at isocarboxazid (Marplan).
 • Mga hindi tipikal na antidepressant : Ang mga antidepressant na hindi nababagay sa iba pang apat na klase ng gamot ay nakagrupo sa kategoryang ito. Ang ilang karaniwang halimbawa ng mga hindi tipikal na antidepressant ay kinabibilangan ng trazodone, mirtazapine (Remeron), vortioxetine (Trintellix), at bupropion (Wellbutrin SR, Wellbutrin XL).

Kung inireseta ka ng isang antidepressant na gamot, siguraduhing inumin ito ayon sa direksyon ng iyong doktor.

Huwag kumuha ng ibang dosis kaysa sa inireseta at huwag itong inumin nang mas mahaba o mas maikling panahon kaysa sa inirerekomenda ng iyong doktor.

Kapag naresetahan ka na ng antidepressant, tandaan na maaaring tumagal ng dalawa hanggang walong linggo bago magsimulang magkabisa ang gamot.

Ang ilang banayad na epekto ay maaaring mangyari sa loob ng unang dalawang linggo ng pagsisimula ng gamot, ngunit marami ang malulutas pagkatapos nito.

Maaari bang Magdulot ng Pagbaba ng Timbang ang mga Antidepressant?

Karamihan sa mga gamot na antidepressant ay mas karaniwang nauugnay sa pagtaas ng timbang, ngunit mayroong tatlo na konektado sa pagbaba ng timbang:

Ang mga pag-aaral sa epekto ng fluoxetine (Prozac) sa timbang ay iba-iba, na may ilang tao lamang ang nakakaranas ng pagbaba ng timbang. At habang maaari itong magdulot ng pagbaba ng timbang sa panandaliang panahon, ngunit pagkatapos ng anim na buwan o mas matagal pa ay maaaring humantong sa pagtaas ng timbang.

Katulad nito, ang pananaliksik sa epekto ng duloxetine (Cymbalta) sa pagbaba ng timbang ay hindi malinaw. Maaaring bawasan ng Duloxetine ang gana, na maaaring humantong sa pagbaba ng timbang sa ilang mga tao.

Gayunpaman, ang pananaliksik ay hindi pa nagpapakita ng nakakahimok at pare-parehong koneksyon sa pagitan ng duloxetine (Cymbalta) at pagbaba ng timbang.

Sa tatlong gamot na ito, ang bupropion (Wellbutrin) ang pinaka-pare-parehong nauugnay sa pagbaba ng timbang.

Maraming mga pag-aaral, kabilang ang isang 2019 meta-analysis ng 27 pag-aaral , natagpuan na ang bupropion (Wellbutrin) ay ang tanging karaniwang ginagamit na antidepressant na nauugnay sa pagbaba ng timbang.

Sa pagsusuri, ang lahat ng mga antidepressant ay nagdulot ng average na pagtaas sa timbang ng katawan na 5%, maliban sa bupropion (Wellbutrin).

Ang Bupropion (Wellbutrin), isang hindi tipikal na antidepressant, ay gumagana sa pamamagitan ng pagbabago sa mga kemikal sa utak na norepinephrine at dopamine.

Bilang karagdagan sa pagiging ang tanging antidepressant na patuloy na nauugnay sa pagbaba ng timbang, nauugnay din ito sa mas kaunting mga rate ng mga sekswal na epekto at dysfunction sa sekswal kaysa sa mga SSRI at SNRI.

Aling mga Antidepressant ang Nagdudulot ng Pagtaas ng Timbang?

Kahit na ang karamihan sa mga antidepressant ay maaaring maging sanhi ng pagtaas ng timbang bilang side effect, ang ilang mga antidepressant ay tila mas malamang na maging sanhi ng pagtaas ng timbang kaysa sa iba, kabilang ang:

 • Amitriptyline (Elavil)
 • Imipramine (Tofranil)
 • Nortriptyline (Aventyl)
 • Paroxetine (Paxil, Pareva)
 • Mirtazapine (Remeron)


Ang epekto ng SSRIs sa timbang ay halo-halong.

Sa kabila ng katotohanang maraming SSRI ang nagdudulot ng pagbaba ng timbang sa panahon ng panandaliang paggamot, ipinapakita ng ibang mga pag-aaral na ang mga gamot na ito ay maaaring magdulot ng pangmatagalang pagtaas ng timbang. Ang mga epekto ng mga gamot na ito ay mangangailangan ng patuloy na pag-aaral bago natin malaman ang higit pa.

Bakit Nakakaapekto ang Mga Antidepressant sa Timbang?

Mayroong iba't ibang mga teorya kung bakit nakakaapekto ang mga antidepressant sa timbang.

Ang ilan ay naniniwala na ang epekto ng gamot sa mga neurotransmitter sa utak ay may hindi direktang epekto sa metabolismo.

kung gaano karaming bitamina k bawat araw

Ang iba ay naniniwala na ang pagtaas ng timbang o pagbaba ng timbang ay isang hindi direktang epekto ng pagiging epektibo o kawalan ng bisa ng mga gamot sa paggamot sa kondisyon.

Halimbawa, ang ilang mga tao ay gumagamit ng pagkain at labis na pagkain upang makayanan ang pagkabalisa at depresyon.

Sa kasong ito, kapag nagsimula sila ng antidepressant na gamot, hindi na nila nararamdaman ang pangangailangan na kumain ng emosyonal, na maaaring humantong sa pagbaba ng timbang.

Posible rin ang kabaligtaran na reaksyon. Para sa mga taong nawalan ng gana bilang resulta ng kanilang depresyon, ang epektibong paggamot para sa kanilang mga sintomas ay maaaring makatulong sa kanilang gana na bumalik, na magdulot ng katamtamang pagtaas ng timbang.

Naireseta na ba ang mga Antidepressant para sa Pagbaba ng Timbang?

Ang pagbaba ng timbang o pagtaas ng timbang ay hindi isang garantiya kapag umiinom ng mga antidepressant.

Tulad ng maraming gamot, ang mga side effect ay maaaring mag-iba depende sa pasyente. Bukod pa rito, ang mga gamot na antidepressant ay hindi naaprubahan para sa pagbaba ng timbang ng Food and Drug Administration (FDA).

Sa wakas, ang mga antidepressant ay maaaring magdulot ng bihirang ngunit malubhang epekto, kabilang ang:

 • Pagduduwal
 • Pagsusuka
 • Pagkahilo
 • Pagkabalisa
 • Pagkalito
 • lagnat
 • Nanghihina
 • Halucinations
 • Mga pagbabago sa presyon ng dugo
 • Mabilis na tibok ng puso
 • Panginginig
 • Mga seizure

Sa mga potensyal na malubhang epekto na ito sa isip, ang mga antidepressant ay hindi inireseta para sa pagbaba ng timbang.

Paano Pigilan ang Pagbaba ng Timbang Dahil sa Mga Antidepressant

Kapag kinuha ayon sa direksyon, ang mga antidepressant ay maaaring maging epektibo sa paggamot sa parehong depresyon at pagkabalisa.

Kung nawalan ka ng labis na timbang pagkatapos magsimula ng isang antidepressant, kausapin ang iyong doktor tungkol sa mga benepisyo at epekto ng gamot.

Kung ang mga benepisyo ay hindi hihigit sa mga epekto sa pagbaba ng timbang, maaari mo ring tanungin kung ang pagsasaayos ng dosis-o pagpapalit ng mga gamot-ay maaaring makatulong. Talakayin ang mga kalamangan at kahinaan sa iyong doktor bago gumawa ng ganoong desisyon.

Kumuha ng Mental Health Treatment Ngayon na may A P

Ang mga artikulo ng A P ay isinulat at sinusuri lahat ng mga MD, PhD, NP, o PharmD at para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Ang impormasyong ito ay hindi bumubuo at hindi dapat umasa para sa propesyonal na medikal na payo. Palaging makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga panganib at benepisyo ng anumang paggamot. 7 Pinagmulan

Ang K Health ay may mahigpit na mga alituntunin sa pagkuha at umaasa sa peer-reviewed na pag-aaral, mga institusyong pang-akademiko na pananaliksik, at mga asosasyong medikal. Iniiwasan namin ang paggamit ng mga tertiary reference.