The Big Number: 9 point drop sa cholesterol na nakikita sa mga bata sa U.S

Upang maiwasan ang sakit na cardiovascular, sinabihan ang mga nasa hustong gulang na kontrolin ang kanilang kolesterol, ngunit maaaring isinapuso din ng mga bata (at kanilang mga magulang) ang mensahe. Ang average na kabuuang antas ng kolesterol para sa mga kabataan sa U.S. bumaba ng siyam na puntos sa wala pang dalawang dekada (mula 164 mg/dL hanggang 155 mg/dL), ayon sa pananaliksik na inilathala sa JAMA. Batay sa data mula sa isang pambansang kinatawan na grupo ng 26,047 kabataan na may edad 6 hanggang 19, natuklasan ng ulat na ang mga antas ng masamang kolesterol — low-density lipoprotein (LDL) — ay bumaba, habang ang mga antas ng magandang uri — high-density lipoprotein (HDL) cholesterol — rosas, ang mga resultang inilarawan ng mga mananaliksik bilang paborable at potensyal na mabuti para sa kalusugan ng cardiovascular ng mga kabataan sa hinaharap. Ang katawan ng tao ay nangangailangan ng kolesterol upang bumuo ng mga selula, ngunit ang atay sa pangkalahatan ay gumagawa ng lahat ng kailangan, at ang labis na kolesterol (karaniwan ay mula sa mga pagkain) ay maaaring magdulot ng mga problema. Maaari itong magtayo sa panloob na mga dingding ng mga daluyan ng dugo, na nagiging sanhi ng mga ito upang makitid at posibleng humaharang sa daloy ng dugo sa puso. Upang masuri ang mga antas ng kolesterol ng mga kabataan, pana-panahong itinatala ang mga pagsukat mula 1999 hanggang 2016 para sa kabuuang kolesterol, HDL, LDL, non-HDL cholesterol, triglycerides (isang uri ng taba) at apolipoprotein B (isang bahagi ng protina ng LDL). Para sa halos kalahati ng mga kabataan, lahat ng antas ng kolesterol ay itinuturing na nasa normal na hanay. Gayunpaman, humigit-kumulang 15 porsiyento ng maliliit na bata (edad 6 hanggang 11) at 25 porsiyento ng mga kabataan (edad 11 hanggang 19) ay may hindi bababa sa isang antas na na-rate bilang hindi malusog. Ang pag-eehersisyo, pananatiling slim, pagkain ng masustansya at hindi paninigarilyo ay makakatulong na panatilihing kontrolado ang kolesterol . Para sa mga batang 10 at mas matanda, maaaring magreseta ng gamot sa kolesterol kung hindi makakatulong ang mga pagbabago sa diyeta at ehersisyo.- Linda Searing

Tagasubaybay: Mga kaso sa U.S., pagkamatay at pagkaka-ospitalArrowRight

Ang 3 o higit pang oras sa isang araw ng paggamit ng social media ay nakakasama sa kalusugan ng isip ng mga kabataanAng optimismo ay gusto sa mas mahabang buhay, natuklasan ng pag-aaral

Ang mga statin ay maaaring magpababa ng kolesterol ngunit hindi lahat ay maaaring kailanganin ang mga ito