Pagsusuri at Kamalayan sa Kanser sa Suso

American Cancer Society (ACS)

 • Edad: 40 hanggang 44 (pagpipilian ng pasyente), Dalas: Taun-taon
 • Edad: 45 hanggang 54, Dalas: Taun-taon
 • Edad: 55 pataas basta nasa mabuting kalusugan, Dalas: Tuwing 2 taon, o taun-taon kung pipiliin ng pasyente.

National Comprehensive Cancer Network (NCCN)

 • Edad: 40 taon, Dalas: Taun-taon, hangga't ang babae ay nasa mabuting kalusugan

U.S. Preventative Task Force

 • Edad: 40 hanggang 49, ibinahagi ang matalinong paggawa ng desisyon sa healthcare provider kasama ang dalas.
 • Edad: 50 hanggang 74, Dalas: bawat 2 taon

American Congress of Obstetricians and Gynecologists (ACOG)

 • Edad: Inaalok ang screening sa edad na 40 pagkatapos ng pagbabahagi ng kaalaman sa paggawa ng desisyon
 • Edad: Dapat magsimula ang screening sa edad na 50, Dalas: bawat 1 hanggang 2 taon
 • Edad: 55 hanggang 75 (ang desisyon na huminto pagkatapos ng 75 ay dapat na ibinahagi sa paggawa ng desisyon, batay sa kalusugan at mahabang buhay ng babae), Dalas: bawat 2 taon ay makatwiran upang mabawasan ang pinsala

Ipinakikita ng mga pag-aaral na sa mga babaeng walang sintomas ng kanser sa suso, ang regular na taunang screening mammography ay nagpababa ng rate ng pagkamatay ng 30 porsiyento.Bakit ang mga Pagkakaiba sa Mga Alituntunin sa Pagsusuri?

Ang layunin ng screening mammography ay upang makuha ang sakit sa mga malulusog na indibidwal na walang mga sintomas, upang mapabuti ang mga kinalabasan, at upang bawasan ang mga pangangailangan para sa malawak na paggamot.

May mga panganib at benepisyo ng mammography. Samakatuwid, kapag nagpapasya na mag-screen ng iba't ibang organisasyon ay may iba't ibang opinyon sa balanse ng pagsusuri sa panganib kumpara sa mga benepisyo.Ang mga opinyong ito ay pangunahing batay sa mga independiyenteng pag-aaral na isinagawa ng bawat organisasyon.

Mga Pakinabang ng Screening Mammography

 • Nabawasan ang mga rate ng pagkamatay mula sa kanser sa suso
 • Nabawasan ang mga rate ng maagang kanser sa suso (mga yugto 2B o mas mataas) sa mga babaeng may edad na 50 taong gulang at mas matanda
 • Ipinapalagay na nabawasan ang pangangailangan para sa advanced na paggamot mula noong nagkasakit ng kanser sa naunang yugto

Mga Potensyal na Panganib ng Screening Mammography

 • Mga Maling Positibong Resulta ng Pagsusuri- Mga callback para sa higit pang imaging at follow up na mga biopsy na nakitang hindi cancerous (Malamang na mangyari sa mga babaeng may edad na 40-49 at sa unang mammogram)
 • Hindi komportable sa panahon ng mga Pamamaraan-maraming kababaihan ang nag-uulat ng ilang antas ng pananakit ngunit hindi sa antas upang maiwasan silang magkaroon ng mga mammogram sa hinaharap
 • Ang pagkabalisa at Stress-nananatili sa mga kababaihan sa kabila ng negatibong follow up na pagsusuri at ang mga babaeng ito ay mas malamang na bumalik para sa follow up na screening mammograms
 • Overdiagnosis at Overtreatment-paghahanap ng cancer na mabagal na lumalago o maaaring hindi naging sintomas at pagkatapos ay ginagamot ang cancer na iyon nang hindi kinakailangan (ito ay batay sa pananaliksik na hindi nabe-verify at kailangan ng mas mahuhusay na tool para kumpirmahin ang pagpapalagay na ito)
 • Radiation Exposure- mammography radiation induced cancer; gayunpaman, ang benepisyo ng taunang screening ay 60 beses na mas malaki kaysa sa panganib na magkaroon ng cancer mula sa mammography radiation exposure

Mahalagang makisali sa nakabahaging paggawa ng desisyon sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan upang matukoy kung aling iskedyul ng screening ang pinakamainam para sa iyo batay sa iyong kasaysayan at personal na pagpili.

Mga Bagay na Maaaring Makakaapekto sa Mga Resulta ng Mammogram

Mga pagbabakuna

Sa panahon ng pandemyang ito ng Covid 19, maraming indibidwal ang nakatanggap ng hindi bababa sa isang dosis kung hindi pareho ang dosis ng Bakuna sa Covid 19 .

Ang paglaki ng mga lymph node sa ilalim ng braso ay isang karaniwang side effect ng bakuna.

Maaari itong maging problema kapag nagkakaroon ng mammogram dahil ang pagpapalaki ng lymph node ay maaaring maging senyales ng kanser sa suso at humantong sa karagdagang imaging, pagsusuri, at pagkabalisa ng pasyente.Samakatuwid, ang rekomendasyon ayon sa Society of Breast Imaging ay:

 • Screening Mammogram : Hindi nabakunahan: Mag-iskedyul ng mammogram bago ang unang dosis ng bakuna sa Covid 19
 • Bahagyang o Ganap na Nabakunahan: Mag-iskedyul ng mammogram 4 hanggang 6 na linggo pagkatapos ng huling dosis ng bakuna sa Covid 19 (nagbibigay-daan sa oras ng mga lymph node na bumalik sa normal na laki)
 • Diagnostic Mammogram: Kung nagkakaroon ka ng mga sintomas huwag mag-antala
 • Ang iba pang mga bakuna na maaaring magdulot ng mga katulad na sintomas ay kinabibilangan ng shingles, trangkaso , pneumonia, DTAP/TdaP, pati na rin ang pagtanggap ng higit sa isang pagbabakuna sa isang pagkakataon. Kung tumatanggap ng screening mammogram, mangyaring sundin ang mga inirerekomendang alituntunin sa itaas.

Mga Breast Implants

Ligtas na makatanggap ng mammogram habang may mga breast implants; gayunpaman, maaaring mas mahirap tuklasin ang anumang abnormalidad dahil maaaring itago ng mga implant ng suso ang tissue ng suso.

Mangyaring tumawag nang maaga at subukang maghanap ng isang sentro na may kasanayan sa pagtatrabaho sa mga indibidwal na may mga implant sa suso at paalalahanan ang mammographer sa araw ng iyong appointment upang maayos ka niyang iposisyon at kumuha ng apat na larawan sa halip na ang tradisyonal na dalawang larawan.

Siksik na Tissue sa Dibdib

Ang mga babaeng may siksik na suso ay may mas mataas na panganib na magkaroon ng kanser sa suso.

Mas mahirap ding makahanap ng mga cancerous mass sa siksik na suso sa mga mammogram.

Ang ilang mga batas ng estado ay nag-aatas sa mga pasyente na maabisuhan kung mayroon silang siksik na tissue sa suso, kaya mangyaring mag-follow up sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan upang malaman ang iyong batas ng estado tungkol sa abiso ng siksik na tissue sa suso.

Kung mayroon kang kasaysayan ng siksik na tissue sa suso at may appointment sa isang bagong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan, mangyaring tiyaking ipaalam sa provider upang mai-order para sa iyo ang tamang mammogram (Digital o Tomosynthesis).

Pagpapasuso

Ang pagpapasuso ay ginagawang mas siksik ang tisyu ng dibdib sa mga mammogram; samakatuwid, pinakamahusay na ihinto ang pagpapasuso bago ang isang screening mammogram.

Kung kailangan mo ng isang screening, mangyaring mag-follow up sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan upang talakayin ang pinakamahusay na oras.

Kung mayroon kang tungkol sa mga natuklasan sa iyong suso habang nagpapasuso, mag-follow-up kaagad sa iyong healthcare provider.

Follow-Up na Mammogram ng Healthcare Provider

 • Mangyaring mag-follow up sa isang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan kung mayroon kang mga tanong tungkol sa iyong mga personal na kadahilanan ng panganib para sa kanser sa suso at kung kailan at gaano kadalas ka dapat tumanggap ng mammogram
 • Kung mayroon kang mga alalahanin tungkol sa anumang abnormal na pagbabago sa iyong mga suso
 • Kung nakatanggap ka ng abnormal na resulta sa iyong mammogram o anumang breast imaging o pagsusuri

Mga Panganib na Salik para sa Kanser sa Dibdib

Mga Salik na Hindi Mababago

 • Edad-Karamihan sa mga kanser sa suso ay nangyayari sa mga babaeng mas matanda sa 50
 • Reproductive history- Maagang regla bago ang 12 at late menopause pagkatapos ng edad na 55 (mga babaeng na-expose sa hormones nang mas matagal)
 • Ang pagkakaroon ng siksik na dibdib- nagpapahirap na makakita ng mga tumor sa mga mammogram
 • Genetic Mutations- minanang mga pagbabago BRCA1 at BRCA2
 • Personal na kasaysayan ng kanser sa suso- malamang na magkaroon ng kanser sa suso sa pangalawang pagkakataon
 • Kasaysayan ng pamilya ng kanser sa suso o ovarian
 • Nakaraang Radiation Therapy sa Chest- Lalo na ang Hodgkin's Lymphoma Patient na ginagamot sa ilalim ng 30 taong gulang
 • Mga babaeng umiinom ng gamot na diethylstilbestrol (DES), habang buntis pati na rin ang kanilang mga anak sa pagitan ng 1940-1971

Mga Salik na Maaaring Baguhin

 • Obesity- lalo na pagkatapos ng menopause
 • Kakulangan ng ehersisyo o pisikal na aktibidad
 • Hormone Replacement Therapy (HRT)- kinuha sa panahon ng menopause partikular na may estrogen at progesterone
 • Reproductive History-Unang pagbubuntis pagkatapos ng 30, walang full-term na pagbubuntis, hindi pagpapasuso
 • paninigarilyo
 • Pag-inom ng labis na alak

Mga Palatandaan at Sintomas ng Kanser sa Dibdib

 • Pakiramdam ng isang bukol o masa
 • Pamamaga ng lahat o bahagi ng dibdib kahit walang bukol na nararamdaman
 • Pananakit ng dibdib o utong
 • Nipple Discharge (maliban sa gatas ng ina)
 • Pagbawi ng utong (papasok sa loob)
 • Ang balat ng dibdib o utong na mapula, tuyo, namumutla, o lumapot
 • Skin Dimpling (maaaring magmukhang balat ng orange)
 • Ang mga namamagang lymph node (kung minsan ang kanser ay maaaring kumalat sa mga lugar sa ilalim ng braso at sa kahabaan ng collarbone na nagdudulot ng pamamaga bago maramdaman ang bukol o masa)

Ano ang pakiramdam ng isang bukol sa aking dibdib?

Ang mga suso, sa pangkalahatan, ay bukol-bukol at ang ilang kababaihan ay may mas bukol na suso kaysa sa iba.

Ang bukol ng mga suso ay maaari ding magbago kung nasaan ka sa menstrual cycle. Kung pareho ang nararamdaman ng bukol sa natitirang tissue ng iyong dibdib at sa kabilang suso, malamang na ito ay normal na tissue ng suso.

Ang mga bukol na mas tumitigas o iba sa iba pang bahagi ng tissue ng iyong suso o sa kabilang suso ay dapat suriin ng isang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan dahil maaaring ito ay isang senyales ng kanser o iba pang hindi-kanser na natuklasan tulad ng isang cyst o fibroadenoma.

Ano ang Gagawin Ko Kung Nakahanap Ako ng Bukol?

Una, karamihan sa mga bukol na matatagpuan sa suso ay hindi cancerous, kaya subukang huwag mag-panic.

Susunod, alamin kung iba ang pakiramdam ng bukol sa natitirang tissue ng iyong suso o sa tissue sa kabilang suso.

Kung napansin mong may pagbabago at iba ang pakiramdam, mag-iskedyul ng personal na appointment sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan.

Maaaring magsagawa ng klinikal ang iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan pagsusulit sa suso sa iyong pagbisita at tatanungin ka kung saan mo naramdaman ang bukol.

Susunod, maaari kang magkaroon ng ilang pagkakasunud-sunod ng imaging gaya ng ultrasound at/o mammogram.

Batay sa mga resulta mula sa iyong personal na pagsusulit at posibleng imaging matutukoy ang mga susunod na hakbang sa iyong plano sa paggamot.

Kailan Magpatingin sa Isang Healthcare Provider Para sa Mga Alalahanin sa Dibdib

 • Bukol, matigas na buhol o pampalapot sa loob ng dibdib o underarm area
 • Maghanap ng bagong bukol (o anumang pagbabago) na iba ang pakiramdam sa iba pang bahagi ng iyong dibdib
 • Maghanap ng bagong bukol (o anumang pagbabago) na kakaiba sa iyong isa pang dibdib
 • Pamamaga, pamumula, init, o pagdidilim ng dibdib
 • Pagbabago sa laki o hugis ng dibdib
 • Puckering o dimpling ng balat (isipin ang orange peel)
 • Makati, masakit, nangangaliskis o pantal sa utong
 • Ang paghila sa iba't ibang bahagi ng dibdib o sa utong
 • Ang paglabas ng utong na nagsisimula bigla
 • Bagong sakit sa isang lugar na hindi nawawala kahit na pagkatapos ng regla (kung hindi menopausal)
 • Pakiramdam ang isang bagay na kakaiba sa naramdaman mo noon
Ang mga artikulo ng A P ay isinulat at sinusuri lahat ng mga MD, PhD, NP, o PharmD at para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Ang impormasyong ito ay hindi bumubuo at hindi dapat umasa para sa propesyonal na medikal na payo. Palaging makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga panganib at benepisyo ng anumang paggamot. 8 Pinagmumulan

Ang K Health ay may mahigpit na mga alituntunin sa pagkuha at umaasa sa peer-reviewed na pag-aaral, mga institusyong pang-akademiko na pananaliksik, at mga asosasyong medikal. Iniiwasan namin ang paggamit ng mga tertiary reference.