Sinisiyasat ng CDC ang mga bihirang kaso ng pamamaga ng puso sa mga nabakunahang kabataan, mga young adult

Pinag-aaralan ng mga eksperto sa kaligtasan ng bakuna ang isang maliit na bilang ng mga kaso ng pamamaga ng kalamnan sa puso na naiulat sa maraming bansa sa mga kabataan na kamakailan lamang ay nakatanggap ng kanilang pangalawang dosis ng isa sa mga bakunang coronavirus.Tagasubaybay at mapa ng mga kaso ng coronavirus sa U.SArrowRight

Hindi naitatag ng mga imbestigador na ang kondisyon, na kilala bilang myocarditis, ay sanhi ng mga pag-shot. Karamihan sa mga kaso ay banayad, ayon sa Centers for Disease Control and Prevention, na patuloy na humihimok sa mga tao na magpabakuna.

Ang mga naiulat na kaso ay lumilitaw na banayad at kadalasang nawawala nang hindi nangangailangan ng paggamot, sinabi ng tagapagsalita ng CDC na si Benjamin Haynes. Sinabi niya na ang mga ulat ay bihira dahil sa bilang ng mga dosis ng bakuna na ibinibigay.Ang kwento ay nagpapatuloy sa ibaba ng patalastas

Noong Lunes ng hapon, halos 164 milyong tao sa Estados Unidos ang nakatanggap ng hindi bababa sa isang dosis ng bakunang coronavirus, ayon sa CDC. Iyon ay 49.4 porsyento ng kabuuang populasyon at sumasaklaw sa 61.5 porsyento ng mga nasa hustong gulang.

Advertisement

Ang mga unang ulat ng myocarditis kasunod ng mga pagbabakuna ay lumitaw sa Israel. Mga 62 katao, karamihan ay mga young adult, ay na-diagnose na may pamamaga sa puso pagkatapos matanggap ang Pfizer-BioNTech vaccine, ayon sa Panahon ng Israel , na binanggit ang isang leaked na ulat mula sa Israeli Health Ministry. Mahigit sa 5 milyong tao sa Israel ang nabakunahan sa puntong iyon.

kung aling mga sunscreen ang ina-recall

Mga regulator sa Europa sinabi nitong buwang ito na may ilang kaso na rin ang naiulat doon kasunod ng pagbabakuna gamit ang Pfizer-BioNTech shots, ngunit hindi nila iniugnay ang mga kaso sa bakuna.

Ang kwento ay nagpapatuloy sa ibaba ng patalastas

Ang Covid-19 Vaccines Safety Technical Work Group (VaST), isang panel ng ang mga eksperto na nagpapayo sa CDC, ay nakarinig ng maraming mga presentasyon noong nakaraang linggo tungkol sa myocarditis at ang mga bakuna, ayon sa isang buod nai-post online ni ahensiya. Sinabi ng CDC na mayroong ilang dosenang mga kaso sa Estados Unidos sa mga kabataan at kabataan, karamihan sa kanila ay mga lalaki, at kadalasan pagkatapos ng pangalawang dosis ng alinman sa Pfizer-BioNTech o Moderna na bakuna. Karaniwan ang kondisyon ay nakikita mga apat na araw pagkatapos ng pangalawang dosis.

Advertisement

Sa loob ng mga sistema ng pagsubaybay sa kaligtasan ng CDC, ang mga rate ng ulat ng myocarditis sa window kasunod ng pagbabakuna sa COVID-19 ay hindi naiiba sa mga inaasahang baseline rate, ang buod ng CDC nakasaad. Gayunpaman, nadama ng mga miyembro ng [advisory panel] na ang impormasyon tungkol sa mga ulat ng myocarditis ay dapat ipaalam sa mga provider.Ang panel ng kaligtasan ng bakuna ay muling nagpulong Lunes at tinugunan ang isyu, ayon sa isang taong naroroon na hindi awtorisadong ibunyag ang pribadong talakayan at nagsalita sa kondisyon na hindi magpakilala.

Ang kwento ay nagpapatuloy sa ibaba ng patalastas

Ang mga opisyal ng pampublikong kalusugan ay nagsasabi sa mga tao na patuloy na humingi ng pagbabakuna, dahil ang mga panganib sa kalusugan na dulot ng covid-19, ang sakit na dulot ng virus, ay higit pa sa mga epekto ng bakuna, na malamang na mawala sa kanilang sarili.

gaano katagal nabubuhay ang mga daga bilang mga alagang hayop

Ngunit hinihimok din nila ang mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan na mag-ulat ng mga hindi pangkaraniwang epekto sa kanilang mga pasyente.

Advertisement

Ang ganitong pamamaga ng kalamnan sa puso ay maaaring sanhi ng mga virus mismo, at posibleng sa pamamagitan ng mga pagbabakuna, na karamihan sa mga tao ay gumagaling nang walang pangmatagalang epekto, sabi ni Mitchell Elkind, presidente ng American Heart Association.

Ang Covid-19 ay nagdudulot ng mas malaking banta kaysa sa banayad na pamamaga ng puso, kahit para sa mga kabataan na karaniwang hindi nagkakasakit o namamatay sa sakit, sinabi ni Elkind noong Lunes.

brown discharge 2 weeks after period maari akong buntis
Ang kwento ay nagpapatuloy sa ibaba ng patalastas

Karamihan sa mga oras, ang myocarditis ay isang lumilipas na kondisyon na ang mga tao ay gumaling mula sa walang anumang pangmatagalang problema, aniya.

Myocarditis at isang katulad na kondisyon, pericarditis, na isang pamamaga ng tissue na nakapalibot sa puso, maaaring sanhi sa pamamagitan ng coronavirus. Hindi malinaw kung ang kondisyon ay sanhi ng virus na sumasalakay sa mga selula o ang nagpapasiklab na tugon ng immune system, sabi ni Elkind.

Ang dalawang bakunang sangkot sa mga kasong ito sa United States, mula sa Pfizer at sa partner nitong BioNTech, at mula sa Moderna, ay gumagamit ng injected na scrap ng messenger RNA upang udyukan ang mga cell na gumawa ng protina na tumutugma sa istraktura ng spike protein sa ibabaw ng coronavirus. Ang mga bakuna ay hindi naglalaman ng coronavirus mismo, nabanggit ng asosasyon ng puso sa isang pahayag na inilabas Linggo ng gabi.

Ang Kwento ng Advertisement ay nagpapatuloy sa ibaba ng ad

Ang rekomendasyon para sa pagbabakuna ay partikular na kinabibilangan ng mga taong may cardiovascular risk factor gaya ng high blood pressure, obesity at type 2 diabetes, mga may sakit sa puso, at atake sa puso at mga nakaligtas sa stroke, dahil sila ay nasa mas malaking panganib na magkaroon ng masamang resulta mula sa COVID- 19 na virus kaysa sa mga ito mula sa bakuna, sinabi ng asosasyon.

Dapat maging alerto ang mga tao para sa alinman sa mga sumusunod na sintomas sa mga linggo kasunod ng pagbabakuna, sinabi ng asosasyon sa puso:

ano ang nagiging sanhi ng dry heaving

* Pananakit ng dibdib, kabilang ang matalim, biglaang, pananakit ng saksak

* Hirap sa paghinga

* Abnormal na tibok ng puso

pwede bang cancer ang bukol sa singit

* Matinding sakit ng ulo

* Malabong paningin

* Nanghihina

* Mga pagbabago sa kahinaan o pandama

* Pagkalito o problema sa pagsasalita

* Mga seizure

* Hindi maipaliwanag na pananakit ng tiyan

* Paninikit o pamamaga ng bagong binti