Ipinapahiwatig ng Ulat ng CDC na Nakakaapekto ang Coronavirus sa mga Amerikano sa Lahat ng Edad

Larawan ni Helena LopesNoong Miyerkules, inilabas ng CDC datos sa 4,226 na kaso ng coronavirus sa United States sa pagitan ng Pebrero 12 at Marso 16. Gaya ng nalaman namin mula sa karanasan sa ibang mga bansa, lumalala ang mga resulta sa pagtaas ng edad, dahil ang mga nasa hustong gulang na mas matanda sa 65 ay umabot sa 80% ng mga pagkamatay mula sa coronavirus. Gayunpaman, ang isang nakakagulat na piraso ng impormasyon ay ang medyo mataas na proporsyon na binubuo ng mga kabataan sa mga na-admit sa ospital at intensive care unit (ICU).

Sa partikular, 12% ng mga pagpasok sa ICU ay binubuo ng mga nasa hustong gulang na may edad na 20–44 taon, at halos kalahati (48%) ay wala pang 65 taong gulang. Tumingin sa ibang paraan, sa lahat ng taong may edad na 20-44 na nahawaan ng coronavirus, 2-4% ang mapupunta sa ICU! Tandaan, ang ulat ay hindi nagsama ng impormasyon sa pinagbabatayan na mga kadahilanan ng panganib tulad ng mga malalang kondisyong medikal, kaya hindi namin alam kung ang mga kabataan na may pinakamasamang kinalabasan ay may iba pang mga kondisyong medikal na maaaring nagpapataas ng kanilang panganib. Gayunpaman, kahit na ikaw ay bata at malusog, dapat mong maunawaan ang panganib ng coronavirus, hindi lamang sa iba kundi pati na rin sa iyong sarili.Ang mga artikulo ng A P ay isinulat at sinusuri lahat ng mga MD, PhD, NP, o PharmD at para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Ang impormasyong ito ay hindi bumubuo at hindi dapat umasa para sa propesyonal na medikal na payo. Palaging makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga panganib at benepisyo ng anumang paggamot.