Corneal Abrasion Plano ng Pangangalaga sa Pediatric

Ano ang Corneal Abrasion?

Ang kornea ay ang malinaw na bahagi ng mata na sumasakop sa pupil at ang may kulay na lugar sa paligid nito, na tinatawag na iris. Ang isang scratch sa cornea ay tinatawag na corneal abrasion.kung paano maggupit ng makapal na buhok sa bahay

Ang mga karaniwang sanhi ng abrasion ng corneal ay kinabibilangan ng:

 • Gasgas sa kuko
 • Naipit ang dayuhang katawan sa ilalim ng talukap na nagdulot ng gasgas
 • Isang gasgas ng hayop
 • Isang patpat o sanga ng puno
 • Isang piraso ng papel
 • Mga contact lens lalo na kung ang mga ito ay hindi angkop

Ang mga sintomas ng abrasion ng corneal ay kinabibilangan ng: • Isang masakit na pakiramdam sa loob ng mata
 • Masamang sakit sa mata
 • Malabong paningin
 • Naluluha at nagdidilig ang mata

Pagsusuri at Paggamot sa Pag-abra ng Corneal

Ang corneal abrasion ay nasuri batay sa iyong medikal na kasaysayan at pisikal na pagsusulit. Bilang karagdagan, maaaring madungisan ng tagapagkaloob ng iyong anak ang mata ng iyong anak ng isang substance na tinatawag na fluorescein. Nagbibigay-daan ito sa kanila na i-scan ang mata para sa mga naka-highlight na gasgas gamit ang isang itim na ilaw.

porsyento ng obesity sa america

Ang mga abrasion ng corneal ay kadalasang naghihilom sa kanilang sarili sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Samantala:

 • Ang tagapagkaloob ng iyong anak ay maaaring magreseta ng pangkasalukuyan na patak ng antibiotic o pamahid
 • Alisin ang anumang banyagang katawan sa mata
 • Iwasan ang maliwanag na ilaw
 • Gumamit ng gauze patch upang panatilihing nakapikit ang mata kung ito ay mas komportable para sa iyong anak
 • Gumamit ng Ibuprofen at Tylenol kung kinakailangan para sa pananakit

Mag-check in gamit ang K Kung…

 • Mayroon kang mga pangkalahatang katanungan tungkol sa kondisyon ng iyong anak
 • Gusto mo ng pangkalahatang followup para sa iyong anak
 • Mayroon kang mga tanong tungkol sa suportang pangangalaga
 • Ang mga sintomas ng iyong anak ay hindi nawawala pagkatapos ng paggamot ngunit hindi nakakaalarma

Magpatingin sa Doktor Kung…

 • Hindi bumuti ang paningin ng iyong anak
 • Ang sakit ng iyong anak ay nagiging matindi
Ang mga artikulo ng A P ay isinulat at sinusuri lahat ng mga MD, PhD, NP, o PharmD at para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Ang impormasyong ito ay hindi bumubuo at hindi dapat umasa para sa propesyonal na medikal na payo. Palaging makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga panganib at benepisyo ng anumang paggamot.