Europa

Ang gamot, na gagamitin ni Lagevrio sa U.K., ay ang unang oral na antiviral na gamot para sa paggamot ng covid-19 sa mga nasa hustong gulang.