Plano sa Pangangalaga sa Bata sa Lagnat

Ano ang lagnat?

Ang lagnat ay isang temperatura ng katawan na mas mataas kaysa sa normal at isang malusog na tugon sa impeksyon.Habang ang average na normal na temperatura ng katawan ay 98.6°F (37.0°C), ang isang normal na hanay ng temperatura ay nasa pagitan ng 97.5°F (36.4°C) at 99.5°F (37.5°C).

bakuna laban sa covid at pag-donate ng dugo

Itinuturing ng karamihan sa mga pediatrician na ang temperatura na 100.4°F (38.0°C) o mas mataas ay tanda ng lagnat.Bagama't ang pagngingipin ay maaaring magdulot ng bahagyang pagtaas ng temperatura ng katawan, malamang na hindi ito ang dahilan kung ang temperatura ng bata ay mas mataas sa 100°F (37.8°C).

Maraming mga virus at bakterya ang hindi makakaligtas kapag ang temperatura ng katawan ay nasa labas ng normal na saklaw para sa mga tao (97-99 degrees Fahrenheit).

Bagama't ang lagnat ng iyong anak ay maaaring maging sanhi ng pakiramdam at pagmumukha ng iyong anak-at magdulot sa iyo ng pag-aalala o pagkabalisa- ang mga lagnat ay karaniwang hindi nakakapinsala. Sa katunayan, ang pagkakaroon ng lagnat ay nangangahulugan na ang immune system ng iyong anak ay lumalaban sa isang impeksiyon.

Asahan na ang lagnat ay tataas (o tumibok) nang hindi bababa sa isang beses bawat 24 na oras. Kapag ang iyong anak ay may buong 24 na oras na walang lagnat at walang mga gamot na pampababa ng lagnat, kadalasan ay ligtas na isaalang-alang ang sakit na naresolba at ang iyong anak ay maaaring bumalik sa paaralan o daycare.

Paano Gamutin ang Lagnat

Ang paggamot sa lagnat ay hindi ginagamot ang pinagbabatayan ng lagnat. Ang iyong anak ay malamang na hindi kailangang gamutin para sa lagnat maliban kung ang iyong anak ay hindi komportable.probiotic na tableta para sa mga impeksyon sa lebadura

Panoorin ang pag-uugali ng iyong anak. Kung ang iyong anak ay umiinom, kumakain, at natutulog nang normal at nakakapaglaro, hindi mo kailangang gamutin ang lagnat. Sa halip, dapat mong hintayin kung ang lagnat ay bumubuti nang mag-isa.

Mga gamot

Kasama sa mga over-the-counter na gamot na pampababa ng lagnat ang acetaminophen (Tylenol) at ibuprofen (Motrin, Advil).

sinasaktan ba ng electronics ang iyong mga mata

Ang mga gamot na ito ay may mga likido, chewable, natutunaw na pulbos, tablet at mga kapsula. Dumarating din ang Tylenol bilang suppository (isang tableta na inilalagay sa tumbong) para sa mga bata na nagsusuka at hindi mapigilan ang pag-inom ng gamot. Sundin ang mga tagubilin sa pakete para sa edad at timbang ng iyong anak.

Tandaan: Iwasan ang ibuprofen sa mga sanggol na wala pang 6 na buwan ang edad.

Kung gusto mo ng acetaminophen o ibuprofen dosing na partikular sa edad at timbang ng iyong anak, mag-check in sa K for Parents. Ang aming mga doktor ay maaaring magbigay sa iyo ng eksaktong mga tagubilin sa dosing.

Acetaminophen (Tylenol) 12.5mg/kg bawat 4 na oras kung kinakailangan para sa lagnat.

Ibuprofen (Motrin/Advil) 10mg/kg tuwing 6 na oras kung kinakailangan para sa lagnat.

Mga remedyo sa Bahay

Ang iba pang mga suportang pangangalaga upang matulungan ang iyong anak na may lagnat na bumuti ang pakiramdam ay kinabibilangan ng:

paano maghanda para sa corona virus
 • Bibihisan ang iyong anak ng magaan na damit at panatilihing kumportableng malamig ang silid.
 • Ang isang maligamgam na paliguan (tubig na paliguan na 100 degrees fahrenheit) ay dapat na mainit pa rin sa iyo, ngunit ang isang batang may lagnat na >101, ang tubig ay magiging malamig.
 • Sa oras ng pagtulog, isaalang-alang ang pagpapalamig ng bedsheet sa refrigerator o freezer bago ilagay sa kama upang mapanatiling komportable ang iyong anak.
 • Hikayatin ang iyong anak na uminom ng maraming tubig o binili sa tindahan na mga solusyon sa oral rehydration dahil ang mga lagnat ay nagpapataas ng pagkawala ng tubig sa katawan at maaaring mag-ambag sa dehydration.

Ano ang Hindi Dapat Gawin

 • Huwag gumamit ng aspirin upang gamutin ang lagnat o kakulangan sa ginhawa ng iyong anak. Ang aspirin ay naiugnay sa mga side effect tulad ng pagkasira ng tiyan, pagdurugo ng bituka, at Reye syndrome. Ang Reye syndrome ay isang malubhang sakit na nakakaapekto sa atay at utak.
 • Huwag gumamit ng sponging upang mabawasan ang lagnat ng iyong anak. Ang malamig o malamig na tubig ay maaaring maging sanhi ng panginginig at pagtaas ng temperatura ng iyong anak.
 • Huwag kailanman lagyan ng rubbing alcohol ang iyong anak upang gamutin ang lagnat. Ang paghuhugas ng alkohol ay maaaring masipsip sa balat o malalanghap, na nagdudulot ng mga seryosong problema tulad ng pagkawala ng malay.

Tandaan:

Kung mayroon kang anumang mga katanungan o alalahanin tungkol sa kalusugan ng iyong anak, mag-check in sa K for Parents at magtanong sa doktor.

Mag-check in kay K kung…

 • Mayroon kang mga tanong tungkol sa mga bagong sintomas.
 • Gusto mong suriin muli ng doktor ang kasalukuyang kondisyon ng iyong anak.
 • Mayroon kang mga tanong tungkol sa mga gamot o dosing.
 • Mayroon kang mga tanong tungkol sa pagbabalik ng iyong anak sa paaralan/trabaho.

Magpatingin sa doktor nang personal kung…

 • Ang iyong anak ay may lagnat sa loob ng 5 araw o higit pa nang sunud-sunod.
 • Ang iyong anak ay patuloy na nagkakasakit kapag bumaba ang lagnat.
 • Ang iyong anak ay mukhang napakasakit, hindi pangkaraniwang inaantok, o napakabusy
 • Ang iyong anak ay may matinding pananakit na hindi naibsan ng Tylenol o ibuprofen.
 • May iba pang sintomas tulad ng paninigas ng leeg, matinding pananakit ng ulo, matinding pananakit ng lalamunan, matinding pananakit ng tainga, hirap sa paghinga, hindi maipaliwanag na pantal, o paulit-ulit na pagsusuka o pagtatae
 • Nagkaroon ng seizure
Ang mga artikulo ng A P ay isinulat at sinusuri lahat ng mga MD, PhD, NP, o PharmD at para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Ang impormasyong ito ay hindi bumubuo at hindi dapat umasa para sa propesyonal na medikal na payo. Palaging makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga panganib at benepisyo ng anumang paggamot.