Fibromyalgia

Pagod, moody, o sakit? Maaaring mayroon kang fibromyalgia. Matuto nang higit pa tungkol sa mga palatandaan at sintomas ng fibromyalgia at kung paano makakuha ng paggamot.