Magkano ang Gastos ng Mga Inireresetang Gamot Nang Walang Seguro?

Ang halaga ng mga inireresetang gamot ay malawak na nag-iiba depende sa kung ano ang mga ito at kung paano mo ito makukuha. Matuto nang higit pa tungkol sa kung magkano ang halaga ng mga inireresetang gamot nang walang insurance.Kailangang Pumunta sa Doktor Ngunit Walang Insurance?

Kailangan mo bang pumunta sa isang doktor ngunit walang insurance? Pinagsama-sama namin ang artikulong ito para bigyan ka ng mga opsyon at mapagkukunan.

Ang Access at Affordability sa Pangangalagang Pangkalusugan ay Patuloy na Bumababa, Pinipigilan ang mga Texan na Makakuha ng Pangangalaga

Ang K Health ay nagsagawa ng isang survey ng higit sa 1,200 Texans upang maunawaan kung ano ang nararamdaman nila tungkol sa pag-access at pagiging abot-kaya ng pangangalagang pangkalusugan sa kanilang estado.Habang Tumataas ang Mga Gastos sa Pangangalagang Pangkalusugan, Mga Oras ng Paghihintay at Pag-access, Pinipigilan ang mga Floridians sa Pagkuha ng Pangangalaga

Ang K Health ay nagsagawa ng isang survey sa mahigit 1,000 Floridian upang maunawaan kung ano ang naramdaman ng mga lokal tungkol sa gastos at pag-access sa de-kalidad na pangangalagang pangkalusugan.

Surprise Medical Bill? Narito Kung Paano Ito Labanan, at Iwasan ang Isang Susunod

Kumuha ng mga personalized na sagot sa kalusugan at mabilis, abot-kayang pangangalaga na may libreng AI symptom checker at mga online na doktor.