Tumulong na pigilan ang pagkalat ng COVID-19

Ang COVID-19 ay kumakalat tulad ng isang Impeksyon sa Upper Respiratory : pangunahin mula sa malapit na pakikipag-ugnayan sa isang taong nahawahan sa pamamagitan ng mga patak ng hangin na pumapasok sa iyong ilong, bibig at lalamunan. Bagama't bihira, maaaring mangyari ang paghahatid ng COVID-19 sa pamamagitan ng mga surface at bagay (gaya ng mga doorknob at groceries).Tumulong na maiwasan ang pagkalat ng COVID-19: bukod sa pagsusuot ng mask at social distancing sa publiko, ang iba pang mga salik gaya ng paglilimita sa pakikipag-ugnayan sa mga nasa labas ng iyong sambahayan, regular na paghuhugas ng iyong mga kamay at pagpupunas sa mga karaniwang lugar gamit ang mga produktong panlinis na antibacterial, ay susi sa pag-iwas. .

Kung mayroon kang higit pang mga tanong sa iyong mga sintomas at humihingi ng payo na may kaugnayan sa COVID-19, maaari kang palaging mag-text sa isang doktor sa pamamagitan ng AP app.Mag-text sa doktor ngayon Ang mga artikulo ng A P ay isinulat at sinusuri lahat ng mga MD, PhD, NP, o PharmD at para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Ang impormasyong ito ay hindi bumubuo at hindi dapat umasa para sa propesyonal na medikal na payo. Palaging makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga panganib at benepisyo ng anumang paggamot.