Herpes: Mga Palatandaan, Sintomas, at Paggamot

Ang herpes ay isang pangkaraniwan, panghabambuhay na impeksiyon na dumaranas 3 bilyong tao sa buong mundo. Pangunahing nakakaapekto ito sa bibig, maselang bahagi ng katawan, rehiyon ng anal, mucosal tissue, at balat. Ang herpes ay lubhang nakakahawa at itinuturing na a impeksiyon na nakukuha sa pakikipagtalik na kumakalat sa pagitan ng mga indibidwal sa pamamagitan ng malapit, direkta o matalik na personal na pakikipag-ugnayan.Ang herpes ay sanhi ng dalawang uri ng herpes simplex virus: herpes simplex virus-1 (HSV-1), ang strain na pangunahing responsable para sa oral herpes, at herpes simplex virus-2 (HSV-2), ang strain na kadalasang nagiging sanhi ng genital buni. Kung magkasakit ka ng alinman sa strain, maaari kang magkaroon ng herpes outbreak, na maaaring magpakita bilang masakit na mga sugat, paltos, o iba pa, hindi gaanong partikular na mga sintomas tulad ng pananakit sa panahon ng pag-ihi at pagkapagod. Gayunpaman, maraming tao ang nananatili asymptomatic , ibig sabihin, kahit na nahawa ka, hindi ka makakaranas ng mga sintomas ng herpes.

uti sintomas na may negatibong kultura

Ano ang Herpes?

Ang herpes ay isang pangkaraniwang impeksyon sa viral na nakakaapekto halos kalahati ng mga Amerikanong nasa hustong gulang na wala pang 50. Ito ay lubos na nakakahawa at kumakalat sa pamamagitan ng malapit, direkta, at matalik na pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga indibidwal. Bagama't ang herpes ay maaaring magdulot ng masakit at hindi magandang tingnan na mga sugat, paltos, at mga sugat sa paligid ng lugar ng impeksyon - kadalasan sa bibig at ari - karamihan sa mga nahawaang indibidwal ay hindi nagkakaroon ng mga sintomas.Sa sandaling magkaroon ka ng herpes, ang impeksiyon ay panghabambuhay. Sa una, dadaan ka sa isang talamak na yugto, na siyang pinakakaraniwang oras upang magkaroon ng mga sintomas. Pagkatapos nito, lilipat ang virus mula sa iyong mga selula ng balat at papunta sa iyong nervous system, kung saan ito ay hihiga hanggang sa ito ay muling maisaaktibo. Maaari itong anumang oras kapag mahina ang immune system mo, kabilang ang panahon ng karamdaman o operasyon, pagbubuntis, mataas na pagkakalantad sa araw, o iba pang mga panahon ng pisikal o emosyonal na stress.

Bagama't walang lunas para sa herpes, ito ay bihirang mapanganib o nagbabanta sa buhay na kondisyon, at ang mga sintomas nito ay madaling mapangasiwaan.

Mga Uri ng Herpes

Kasama sa grupo ng herpes virus ang isang malaking kumpol ng mga virus na nagdudulot ng iba't ibang kondisyon, mula sa herpes zoster ( shingles ) sa Epstein-Barr (ang pangunahing sanhi ng mononucleosis ), at sarcoma ni Kaposi. Sa pamilya ng mga virus, mayroong dalawa na nagdudulot ng mga cold sores at genital blisters na karaniwan nating iniuugnay sa herpes.

Herpes simplex virus-1 (HSV-1)

Ang herpes simplex virus-1 (HSV-1) ay ang mas karaniwan sa dalawang herpes simplex virus, na pangunahing nagiging sanhi ng oral herpes. Ang HSV-1 ay lubos na nakakahawa at halos sumasakit 67% ng populasyon ng mundo. Maraming taong may HSV-1 ang hindi nakakaranas ng mga sintomas at hindi nila napagtanto na sila ay nagdadala o nagpapadala ng virus. Sa katunayan, karaniwan na magkaroon ng HSV-1 bilang isang bata at hindi alam na dala mo ang sakit sa buong buhay mo.

Kung nagpapakita ka ng mga sintomas ng sakit, maaari kang makaranas ng masakit o nakakainis na mga sugat at sugat sa mucosal tissues sa iyong bibig, mata, at ilong. Ang herpes sa mga labi at gilagid ay madalas na tinutukoy bilang mga cold sores o fever blisters, ngunit ang HSV-1 ay maaari ding bumuo sa tissue ng dila, sa bubong ng iyong bibig, at sa loob ng iyong mga pisngi. Paminsan-minsan, maaari kang magkaroon ng herpes blisters sa iyong baba o pisngi, isang kondisyon na tinutukoy ng mga doktor bilang facial herpes.Herpes simplex virus-2 (HSV-2)

Ang herpes simplex virus-2 (HSV-2) ay ang strain na kadalasang responsable para sa genital herpes. Ito ay nakakaapekto sa halos 20% ng mga nasa hustong gulang na aktibong sekswal sa Estados Unidos. Ang HSV-2 ay pangunahing kumakalat sa pamamagitan ng pakikipagtalik at maaaring magdulot ng mga sugat o sugat sa mga bahagi ng ari at anal. Tulad ng sa HSV-1, maraming mga nahawaang tao ay walang sintomas.

Kabilang sa mga nagkakaroon ng mga sintomas, ang mga lalaking may HSV-2 ay maaaring magkaroon ng herpes blisters sa kanilang ari, scrotum, anus, puwit, at panloob na hita. Ang mga babaeng nagkaroon ng virus ay maaaring magkaroon ng vulval, labial, cervical, at vaginal herpes sores, pati na rin ang mga paltos sa paligid ng kanilang anus, puwit, at panloob na hita.

Habang ang HSV-1 ay kadalasang nakakahawa sa bibig at mukha at ang HSV-2 ay nakakahawa sa mga ari, ang mga virus ay hindi limitado sa mga lugar na iyon lamang. Ang isang taong tumatanggap ng oral sex mula sa isang taong may HSV-1 ay maaaring magkaroon ng HSV-1 sa kanilang mga ari, at ang isang taong nagbibigay ng oral sex sa isang taong may HSV-2 ay maaaring magkaroon ng HSV-2 sa kanilang mukha. Sa huli, nang walang partikular na pagsubok, walang paraan upang malaman kung aling uri ng HSV ang isang tao ay nakabatay lamang sa lokasyon ng mga paltos.

Paano Ka Nagkaroon ng Herpes?

Nagkakaroon ng herpes ang mga pasyente sa pamamagitan ng pagkakaroon ng malapit, direkta, o matalik na personal na pakikipag-ugnayan sa isang indibidwal na mayroon nang virus. Hindi ka makakakuha ng herpes mula sa pagyakap o paghawak ng mga kamay, pag-ubo , pagbahin, o pagdating sa mga walang buhay na bagay o ibabaw tulad ng mga upuan sa banyo.

Ang herpes simplex virus-1 ay maaaring maipasa sa pareho sekswal at mga di-sekswal na konteksto. Maaari kang makakuha ng HSV-1 sa pamamagitan ng pagkakaroon ng laway, sugat, o mga ibabaw sa loob at paligid ng bibig ng taong may sakit. Maraming mga pasyente ang nakukuha nito sa pamamagitan ng paghalik o pagbabahagi ng mga bagay tulad ng mga pang-ahit at lip balm na direktang kontak sa mga nahawaang lugar. Ang HSV-1 ay maaari ding maipasa sa pamamagitan ng oral sex, at mas bihira, sa pagitan ng ina at sanggol sa panahon ng panganganak.

Dahil ang karamihan sa mga taong may HSV-1 ay hindi alam na mayroon sila nito, hindi nila sinasadyang ipinapasa ito sa mga nakapaligid sa kanila. Karamihan sa mga pasyente ng HSV-1 ay nakukuha ang sakit sa isang punto sa kanilang pagkabata at dinadala nila ito sa buong buhay nila.

Ang herpes simplex virus-2 ay pangunahing naipapasa sa pamamagitan ng pakikipagtalik sa isang taong may aktibong impeksiyon. Maaari kang makakuha ng HSV-2 sa pamamagitan ng direktang pagkakadikit ng balat sa balat na may herpes sore, o sa pamamagitan ng paghawak sa ari o likido ng katawan ng isang tao kahit na hindi sila nagpapakita ng mga senyales ng virus. Sa mga bihirang kaso, ang HSV-2 ay maaari ding maipasa sa pagitan ng ina at sanggol sa panahon ng panganganak.

Mga Tanda at Sintomas ng Herpes

Mahalagang tandaan na maraming tao na nagkasakit ng HSV-1 o HSV-2 ay hindi nagkakaroon ng anumang sintomas ng herpes. Para sa mga nagpapakita ng mga palatandaan ng impeksyon, maaaring kabilang sa mga sintomas ang:

 • Maliit na pulang bukol o puting paltos, sugat, o bukas na ulser sa bibig, mukha, ari, anus, hita o puwit
 • Pangingilig, pangangati o paso sa loob ng ilang araw bago magkaroon ng mga sugat
 • Masakit o nasusunog habang umiihi
 • Malambot, pinalaki o namamaga na mga lymph node
 • lagnat
 • Pagkapagod o isang pangkalahatang pakiramdam ng pagiging run down
 • Sakit ng ulo o pananakit ng katawan
 • Kawalan ng gana o pagduduwal
 • Para sa mga babae, hindi pangkaraniwan discharge sa ari

Ang parehong mga kalalakihan at kababaihan na nagkakaroon ng herpes sa kanilang mucosal eye tissue ay maaaring makaranas ng pananakit ng mata, paglabas o isang mabangis na pakiramdam sa kanilang mata.

Maaaring tumagal kahit saan mula sa 2-20 araw pagkatapos ng pagkakalantad sa herpes para lumitaw ang iyong mga sintomas—o ang iyong unang pagsiklab. Para sa maraming mga pasyente, maaaring tumagal ng mga taon bago magpakita ng anumang mga palatandaan ng impeksyon, at para sa iba, maaaring hindi sila makaranas ng mga sintomas. Mahalagang malaman na kahit na hindi ka nagpapakita ng mga senyales ng isang herpes outbreak, maaari mo pa ring ipasa ang impeksyon sa iba.

Paano Nasuri ang Herpes?

Ang pinakamahusay na paraan upang malaman kung mayroon kang herpes o anumang iba pang STD ay ang magpasuri. Kung pinaghihinalaan mo na nalantad ka sa HSV-1 o HSV-2 at nagpapakita ng mga sintomas ng impeksyon, mahalagang makipag-appointment sa iyong doktor ng pamilya, isang OB-GYN, o isang malapit. klinika ng pampublikong kalusugan para masuri.

malagkit na brownish discharge

Sa panahon ng iyong pagsusulit, susuriin ng iyong doktor o iba pang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan ang iyong katawan para sa anumang nakikitang mga sugat o paltos, at hihilingin sa iyo na ilarawan ang anumang iba pang sintomas na maaaring nararanasan mo. Kung nakakaranas ka ng outbreak, maaari silang kumuha ng sample ng fluid mula sa anumang bukas na sugat o paltos at ipadala ang sample sa laboratoryo para sa pagsusuri.

Kung walang mga sugat na naroroon upang pamunas ng iyong doktor, maaari kang hilingin na sumailalim sa pagsusuri ng dugo upang matukoy kung mayroon kang mga antibodies na nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng impeksyon sa HSV-1 o HSV-2.

Paggamot ng Herpes

Sa kasalukuyan ay walang lunas o bakuna para sa alinman sa HSV-1 o HSV-2. Kung ikaw ay diagnosed na may herpes, ang iyong doktor ay maaaring magreseta ng mga antiviral na gamot tulad ng acyclovir, famciclovir o valacyclovir upang bawasan ang tagal ng talamak na pagsiklab at mga aktibong sintomas. Ang mga gamot ay maaaring inumin bilang isang tableta, inilapat nang topically bilang isang cream, o, kung kinakailangan, ibigay sa intravenously. Ang ilang mga tao ay madaling kapitan ng madalas na paglaganap ng herpes, at maaaring kailanganin na ilagay sa mas mahabang kurso ng antiviral na gamot.

Pag-iwas sa Herpes

Ang herpes, lalo na ang HSV-1, ay napakalawak na halos imposibleng ganap na i-insulate ang iyong sarili mula sa pagkuha nito. Gayunpaman, mayroong ilang mga hakbang na maaari mong gawin upang mabawasan ang iyong mga pagkakataong magkaroon ng herpes sa tuwing aktibo ka sa pakikipagtalik, at lalo na kapag malapit kang makipag-ugnayan sa isang taong may kilalang impeksiyon. Halimbawa, dapat mong:

 • Gamitin ligtas na mga gawaing sekswal , kabilang ang paggamit ng condom at dental dam kapag nakikisali sa oral o genital sex
 • Iwasan ang paghalik, pagbabahagi ng mga kagamitan o pakikipagtalik sa isang taong nasa gitna ng aktibong pagsiklab

Kung mayroon kang mga alalahanin tungkol sa iyong sekswal na kalusugan o kung mayroon kang herpes at nag-aalala tungkol sa paghahatid ng impeksyon sa iba, makipag-usap sa iyong doktor o isang pampublikong klinika sa kalusugan tungkol sa mga indibidwal na hakbang na maaari mong gawin upang mabawasan ang mga pagkakataong maipasa ang virus.

Kailan Magpatingin sa Doktor

Kung pinaghihinalaan mo na nalantad ka sa HSV-1 o HSV-2 o nakakaranas ng lagnat, pagkapagod, namamagang mga lymph node, isang hindi nakikilalang pantal , o iba pang mga sintomas, mahalagang makipag-appointment sa iyong doktor ng pamilya, isang OB-GYN, o isang malapit na pampublikong klinika sa kalusugan upang masuri.

Kung sa tingin mo ay mayroon kang herpes, dapat kang makipag-usap sa isang doktor. Alam mo ba na maaari kang makakuha ng abot-kayang pangunahing pangangalaga gamit ang A P app? I-download ang K upang suriin ang iyong mga sintomas, tuklasin ang mga kondisyon at paggamot, at kung kinakailangan makipag-text sa isang doktor sa ilang minuto. Ang AI-powered app ng A P ay sumusunod sa HIPAA at batay sa 20 taon ng klinikal na data.

Ang mga artikulo ng A P ay isinulat at sinusuri lahat ng mga MD, PhD, NP, o PharmD at para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Ang impormasyong ito ay hindi bumubuo at hindi dapat umasa para sa propesyonal na medikal na payo. Palaging makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga panganib at benepisyo ng anumang paggamot.