K Health Guide to the Best Cold & Flu Medicines

Sa sandaling matapos ang tag-araw at magsimulang maglabas ang mga tindahan ng kanilang mga display sa taglagas, ilang sandali na lamang bago dumating ang taglamig, na magsisimula sa panahon ng malamig at trangkaso. Ang karaniwang nasa hustong gulang ay magdurusa 2-3 sipon bawat taon , kaya susuriin namin kung aling mga over-the-counter (OTC) na gamot ang mayroon kapag hindi maiiwasang magkaroon ng sakit.cramping at brown discharge

Ano ang Sipon kumpara sa Trangkaso?

Parehong ang trangkaso at ang karaniwang sipon ay mga impeksyon sa viral na nakakaapekto sa respiratory system. Ang mga ito ay sanhi ng iba't ibang mga virus, ngunit may mga katulad na sintomas kaya kung minsan ay mahirap matukoy kung ikaw ay dumaranas lamang ng isang karaniwang sipon o mas matinding trangkaso.

Ang mga sintomas ng parehong sipon at trangkaso ay maaaring kabilang ang lagnat, panginginig, sipon, kasikipan, ubo, namamagang lalamunan, pananakit ng sinus, sakit ng ulo, at iba pang pananakit. Ang mga sintomas ng sipon ay kadalasang mas banayad, at halos palaging kasama ang alinman sa sipon o baradong ilong. Bilang karagdagan sa pagiging mas malala, ang mga sintomas ng trangkaso ay madalas na dumarating nang mas biglaan. Bagama't ang sipon ay malamang na hindi magdulot ng anumang malalaking komplikasyon, ang trangkaso ay maaaring mapanganib, lalo na para sa mga matatanda at mga taong may nakompromisong immune system. Sa matinding kaso, ang trangkaso ay maaaring magresulta sa pulmonya at iba pang malubhang isyu sa medikal .Mga Opsyon sa Paggamot sa OTC para sa Mga Sintomas ng Sipon at Trangkaso

Kung mayroon kang simpleng sipon o trangkaso, malamang na masama ang pakiramdam mo at gusto mong gumaling nang mabilis hangga't maaari. Sa kabutihang palad, maraming mga OTC na gamot na magbabalik sa iyo sa iyong normal na malusog na sarili sa lalong madaling panahon.

Ang sumusunod ay isang gabay sa pinakamahusay na gamot sa sipon at trangkaso na dapat inumin, depende sa kung aling (mga) sintomas ang iyong nararanasan. Maaari mong makitang kapaki-pakinabang na i-download muna ang A P app at makipag-chat sa isang doktor upang mas maunawaan ang mga opsyon.

Ang mga pangunahing sintomas kung saan ibabahagi ko ang mga opsyon sa paggamot ay:

Tandaan na mahalagang maingat na sundin ang mga tagubilin sa mga label ng anumang gamot na iniinom mo. Maraming mga gamot sa ubo at sipon ang naglalaman ng parehong aktibong sangkap kaya gusto mo ring maiwasan ang dobleng dosis.

Ubo

meron dalawang magkaibang kategorya ng mga gamot sa ubo. Ang una, na tinatawag na antitussives, ay gumagana sa pamamagitan ng paghinto ng cough reflex at samakatuwid ay pinipigilan ka sa pag-ubo. Ang iba pang uri ay expectorants, na nagpapanipis ng uhog sa iyong mga baga at nagpapadali sa pag-ubo at pag-alis sa iyong katawan.Mga antitussive

Ang pinakakaraniwang antitussive ay dextromethorphan at ito ay matatagpuan sa mga gamot tulad ng Triaminic Cold and Cough, Robitussin Cough, at Vicks 44 Cough and Cold. Ipinapakita ng mga pag-aaral halo-halong datos tungkol sa kung ang mga ubo ay talagang epektibo o hindi, at dahil ang pag-ubo ay isang natural na reflex at paraan ng katawan sa pag-alis ng isang bagay na wala sa baga, sabi ng ilan mas mainam na huwag uminom ng mga gamot na ito. Sa mga nagrerekomenda ng antitussives, marami ang nagmumungkahi na inumin ito sa gabi, para makatulog ka nang hindi nagigising sa pag-ubo.

Mga expectorant

Ang pinakakaraniwang expectorant ay tinatawag na guaifenesin at ito ay matatagpuan sa Mucinex at Robitussin Chest Congestion. Ginagamit ang mga expectorant kung mayroon kang matinding pagsikip sa iyong dibdib at nahihirapan kang umubo nito. Sa pamamagitan ng pagnipis ng uhog sa iyong mga baga, ginagawa nilang produktibo ang iyong ubo upang maalis mo ang iyong kasikipan.

Pagsisikip ng ilong

Ang phenylephrine at pseudoephedrine ay ang mga pangunahing sangkap sa mga decongestant at nasa likido o pill form, o bilang isang spray ng ilong. Gumagana ang mga decongestant sa pamamagitan ng pagpapaliit ng mga daluyan ng dugo, na binabawasan ang dami ng dugo na dumadaloy sa isang partikular na lugar. Pinaliit nito ang namamagang tissue sa loob ng ilong para mas malayang makadaan ang hangin at makahinga ka ng mas maluwag.

Pseudoephedrine

Ito ang aktibong sangkap sa mga gamot tulad ng Sudafed. Bagama't epektibo sa pag-alis ng kasikipan, maaari itong maging sanhi ng hindi komportable side effects kabilang ang insomnia, nerbiyos, at pagkamayamutin. Ang mga babaeng buntis at mga taong may mataas na presyon ng dugo ay dapat na umiwas sa ganitong uri ng decongestant.

Phenylephrine

Ito ay matatagpuan sa Sudafed PE at Triaminic at maaaring may mga katulad na epekto sa pseudoephedrine. Ang parehong mga pag-iingat ay nalalapat.

Habang ang ilan pag-aaral ay nagpakita na ang pseudoephedrine ay mas epektibo kaysa sa phenylephrine sa pag-alis ng nasal congestion, nagkaroon ng ilipat ng ilang kumpanya ng droga gamitin ang phenylephrine sa halip na pseudoephedrine sa mga gamot. Maaaring gamitin ang pseudoephedrine upang makagawa ng methamphetamine, isang lubhang nakakahumaling na gamot, at sa gayon bilang bahagi ng pagsisikap sa Estados Unidos na pigilan ang paggawa ng methamphetamine, ang mga gamot na naglalaman ng pseudoephedrine ay inilalagay sa likod ng counter sa mga parmasya. Bagama't walang kinakailangang reseta, kailangan mong magpakita ng pagkakakilanlan upang makuha ito.

Pag-spray ng ilong

Ang Oxymetolazine ay isa pang decongestant na nanggagaling sa anyo ng spray ng ilong sa ilalim ng tatak na Afrin. Kung pipiliin mong gumamit ng nasal spray, limitahan ang paggamit sa tatlong araw upang maiwasan ang pagkakaroon ng dependency. Kung ang iyong katawan ay umaasa sa mga decongestant ng ilong, maaari mong maranasan ang tinatawag na rebound effect, kung saan ang iyong ilong ay magiging lalong napuno at sumikip kapag huminto ka sa paggamit ng spray.

Sipon

Mga antihistamine

Alam nating lahat kung gaano nakakainis kapag ang iyong ilong ay patuloy na umaagos! Ang isang paraan upang gamutin ang sintomas na ito ay sa pamamagitan ng paggamit ng isang antihistamine . Ang histamine ay isang kemikal na ginawa ng katawan bilang tugon sa isang pinaghihinalaang banta, at nagiging sanhi ng pagpapalawak ng mga daluyan ng dugo bilang isang paraan ng proteksyon. Para sa mga taong may allergy, ang banta ay talagang isang bagay na benign, at ang histamine na ginawa bilang tugon ay nagdudulot ng runny nose, pantal, at pagbahin. Hinaharang ng mga antihistamine ang pagkilos ng kemikal na ito, at ang parehong mga antihistamine na ginagamit upang ihinto o maiwasan ang mga pag-atake ng allergy ay maaari ding maging kapaki-pakinabang sa paghinto ng runny nose na dulot ng sipon o trangkaso.

First Generation vs. Second Generation Antihistamines

Mayroong dalawang uri ng antihistamine na kilala bilang unang henerasyon at pangalawang henerasyon. Ang mas bago, pangalawang henerasyong antihistamine ay hindi tumatawid sa blood-brain barrier at samakatuwid ay hindi nagdudulot ng sedation sa parehong paraan na ginagawa ng mga unang henerasyong gamot.

Ang isang karaniwang unang henerasyong antihistamine ay diphenhydramine, na siyang aktibong sangkap sa Benadryl. Mahalagang tandaan na ang diphenhydramine ay maaaring magdulot ng pagkapagod o pag-aantok, at dapat kang mag-ingat kung gumagawa ka ng isang bagay na nangangailangan sa iyong maging alerto, tulad ng pagmamaneho o pagpapatakbo ng makinarya. Sa ilang mga kaso, maaari rin itong makaapekto sa cognitive functioning at memorya. Kasama sa mga karaniwang pangalawang henerasyong antihistamine ang loratadine, ang aktibong sangkap sa Claritin, at cetirizine, ang aktibong sangkap sa Zyrtec.

Sakit sa Sinus

Ang sipon o trangkaso ay maaaring magdulot ng pananakit ng sinus, na maaari mong maranasan bilang presyon sa iyong mukha at noo. Minsan, ito ay maaaring maging ganap na sinusitis na maaaring mangailangan ng antibiotic na paggamot, ngunit kadalasan ang mga OTC na gamot ay makakapagpagaan ng sakit.

Ang pinakamahusay na OTC mga gamot para sa sakit ng sinus ay kinabibilangan ng:

Saline Nose Spray:Maaari kang mag-spray ng asin sa iyong ilong nang maraming beses sa isang araw upang maalis ang iyong mga daanan ng ilong at mabawasan ang kakulangan sa ginhawa.

Mga corticosteroid sa ilong:Ito rin ay mga spray ng ilong na naglalaman ng mga gamot na pumipigil at gumagamot sa pamamaga. Ang isang karaniwang nasal corticosteroid ay fluticasone, ang aktibong sangkap sa Flonase.

Mga decongestant:Ang parehong mga decongestant tulad ng inilarawan sa itaas ay maaaring gamitin para sa sinus congestion.

Pangtaggal ng sakit:Ang acetaminophen (karaniwang kilala bilang Tylenol), ibuprofen (ang aktibong sangkap sa Advil o Motrin), at aspirin ay lahat ng mahusay na opsyon ng mga OTC na gamot na makakabawas sa pananakit ng sinus. Ang ilan sa mga pain reliever na ito ay matatagpuan sa kumbinasyon sa isang decongestant sa mga produktong partikular na idinisenyo upang labanan ang presyon at pananakit ng sinus gaya ng Advil Cold & Sinus at Tylenol Sinus.

Mucolytics:Ang mga gamot tulad ng guaifenesin (ang aktibong sangkap sa Mucinex) ay gumagana upang manipis at mabawasan ang uhog na nagpapahintulot sa sinuses na maubos at mapawi ang presyon.

Lagnat, Pananakit, at Pananakit

Kapag nagdurusa mula sa isang sipon o trangkaso, ito ay par para sa kurso na magkaroon ng lagnat, pananakit ng mga kasukasuan, sakit ng ulo, pananakit ng lalamunan, at pangkalahatang pananakit lamang. Ang pinakamagandang gawin para sa lagnat o anumang uri ng pananakit ay ang pag-inom ng analgesic (pampawala ng sakit). Ang pinakakaraniwang pain reliever ay acetaminophen (Tylenol), ibuprofen (Advil), o naproxen (Naproysn). Mahalagang sundin ang mga tagubilin sa pagdodos sa pakete at mag-ingat kapag pinagsama ang mga pain reliever sa iba pang OTC na gamot sa sipon at trangkaso dahil ayaw mong mag-overdose sa mga aktibong sangkap.

Mga Gamot na Maraming Sintomas

Kadalasan kapag ikaw ay may sipon o trangkaso, magkakaroon ka ng napakaraming sintomas at maaaring gusto mong uminom ng isang gamot na maaaring tumugon sa lahat ng ito. Mayroong maraming iba't ibang mga pagpipilian kabilang ang:

 • Tylenol Cold:Pinagsasama ang acetaminophen, dextromethorphan, at phenylephrine, at samakatuwid ay nakakatulong sa lagnat, pananakit, ubo, at kasikipan.
 • Aleve Cold at Sinus:Naglalaman ng naproxen at pseudoephedrine upang mapawi ang lagnat, pananakit, at kasikipan.
 • Vicks DayQuil:Isang pinaghalong acetaminophen, dextromethorphan, at phenylephrine para labanan ang pananakit, lagnat, ubo, at pagsisikip ng ilong.

Ang sipon at trangkaso na pasilyo sa iyong lokal na parmasya ay malamang na magkaroon ng malaking sari-sari ng mga potensyal na remedyo para sa iyo. Ngayong alam mo na ang mga pangalan ng mga aktibong sangkap at ang mga sintomas na ginagamot ng bawat isa, maaari mong suriin ang mga label sa iba't ibang mga gamot at piliin ang isa na nababagay sa iyong mga pangangailangan. Kung mayroon kang mga katanungan, huwag mag-atubiling i-download ang AP App at makipag-usap sa isang doktor.

Sa pangkalahatan, kakaunti ang malalang kahihinatnan para sa mga nasa hustong gulang na malusog pagdating sa pag-inom ng mga gamot sa sipon o trangkaso. meron kaso kapag ang mga OTC na gamot sa sipon o ubo ay maaaring magkaroon ng mga side effect na nagbabanta sa buhay para sa mga bata, kaya napakahalaga na kumunsulta ka sa pediatrician ng iyong anak bago sila bigyan ng gamot.

Para sa mga nasa hustong gulang, ang pinakamahalagang bagay na dapat tandaan ay:

 • Sundin ang mga tagubilin sa dosis at huwag uminom ng higit sa inirerekomenda.
 • Sumangguni sa iyong doktor kung umiinom ka ng anumang mga de-resetang gamot upang matiyak na hindi ito negatibong makikipag-ugnayan sa OTC na gamot sa sipon o trangkaso.
 • Huwag uminom ng higit sa isang gamot na may parehong aktibong sangkap sa parehong oras.

Kailan Kailangan ang Antibiotics?

Ang totoo, karamihan sa mga sipon at trangkaso ay sanhi ng mga virus at hindi bacteria, kaya hindi makakatulong ang mga antibiotic. Kung ikaw ay nasuri na may trangkaso, maaaring magreseta ang iyong doktor ng isang gamot na antiviral tulad ng Tamiflu. Hindi ka nito gagamutin, ngunit maaari nitong gawing hindi gaanong malala ang mga sintomas at matulungan kang gumaling nang mas mabilis. Ang ganitong uri ng gamot ay pinaka-epektibo kung maaari mo itong inumin sa loob ng unang 48-oras ng makaranas ng mga sintomas.

Kung ang isang sipon o trangkaso ay sinamahan ng sakit sa sinus na nagtatapos sa pagiging bacterial impeksyon sa sinus —na-diagnose sa pamamagitan ng nasal swab at/o pisikal na pagsusulit—irereseta ka ng mga antibiotic. Malamang na bibigyan ka ng amoxicillin o isang kumbinasyon na kinabibilangan ng amoxicillin (matatagpuan sa mga tatak tulad ng Moxatag o Augmentin). Tandaan na sa mga antibiotic, mahalagang tapusin mo ang buong kurso ng paggamot kahit na bumuti na ang pakiramdam mo.

Mga Natural na Lunas para sa Sipon at Trangkaso

Kung ayaw mong uminom ng mga tradisyunal na gamot para sa iyong mga sintomas ng sipon o trangkaso, maraming natural na remedyo ang napatunayang kasing epektibo. Tingnan ang aming artikulo sa natural na panlunas sa sipon at trangkaso .

Pag-iwas sa Sipon at Trangkaso

Syempre ang mainam na paraan upang malagpasan ang panahon ng sipon at trangkaso ay ang pag-iwas sa pagkakasakit sa simula. Bagama't walang mga garantiya, may ilang pangunahing hakbang na maaari mong gawin:

 • Iwasan ang pagkalat ng mikrobyo sa pamamagitan ng madalas na paghuhugas ng iyong mga kamay gamit ang sabon.
 • Palakasin ang iyong immune system sa pamamagitan ng pagkain ng malusog, pag-eehersisyo, at pagkuha ng sapat na tulog.
 • Kapag umubo ka o bumahing, gawin ito sa loob ng iyong siko sa halip na sa iyong kamay.
 • Regular na linisin ang mga pangkaraniwang lugar tulad ng mga mesa, laruan, hawakan ng pinto, at banyo.

Bagama't walang bakuna upang maiwasan ang karaniwang sipon, inirerekumenda na makuha ang bakuna laban sa trangkaso bawat taon, lalo na para sa mga taong buntis, nakompromiso ang immune system, o nagtatrabaho sa mga bata. Ang bakuna, na magagamit bilang isang shot o isang spray sa ilong, ay tumutulong sa iyong katawan na tumugon sa pamamagitan ng pagbuo ng mga antibodies na magpoprotekta sa iyo mula sa trangkaso. Dahil may iba't ibang strain ng trangkaso, kahit ang pagkuha ng bakuna ay hindi 100% na garantiya ng proteksyon, ngunit ipinapakita ng mga pag-aaral na maaari nitong bawasan ang panganib ng 40-60%.

kasangkapang ginagamit ng doktor

Kailan Magpatingin sa Doktor

Kadalasan ang isang sipon o maging ang trangkaso ay mawawala sa sarili pagkatapos ng 7-10 araw, ngunit kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na higit pa malubhang sintomas , dapat kang makipag-ugnayan sa iyong doktor dahil maaaring ipahiwatig nila ang pangangailangan para sa interbensyong medikal:

 • Lagnat na higit sa 102° F (38.9°C) kasabay ng pagkapagod at pananakit ng katawan
 • Mga sintomas na tumatagal ng higit sa 7-10 araw
 • Hirap sa paghinga
 • Pananakit o pressure sa dibdib
 • Nanghihina
 • Pagkalito o disorientasyon
 • Patuloy na pagsusuka
 • Matinding sakit ng sinus
 • Mga namamagang glandula sa leeg o panga

Paano Makakatulong ang A P

Kumuha ng mga sagot, mabilis.

Alam mo ba na maaari kang makakuha ng abot-kayang pangunahing pangangalaga gamit ang A P app? I-download ang K upang suriin ang iyong mga sintomas, tuklasin ang mga kondisyon at paggamot, at kung kinakailangan, makipag-text sa isang doktor sa ilang minuto. Ang AI-powered app ng A P ay sumusunod sa HIPAA at batay sa 20 taon ng klinikal na data.

Ang mga artikulo ng A P ay isinulat at sinusuri lahat ng mga MD, PhD, NP, o PharmD at para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Ang impormasyong ito ay hindi bumubuo at hindi dapat umasa para sa propesyonal na medikal na payo. Palaging makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga panganib at benepisyo ng anumang paggamot.