Ang matagal nang nars ng Queens ay 'naniniwala sa isang layunin na mas malaki kaysa' sa kanyang sarili

Sa mga kaibigan at kasamahan ni Aleyamma John, siya si Molly. Sa kanyang dalawang anak, siya ay si Mummy, at siya ay isang gabay na ilaw, masyadong maagang nawala sa covid-19 sa edad na 65.maaari bang maging sanhi ng pagkasunog ang yeast infection kapag umihi ka

Siya ay puno ng buhay at pagmamahal, sabi ng kanyang anak na si Ginu John.

Tagasubaybay: Mga kaso sa U.S., pagkamatay at pagkaka-ospitalArrowRight

Ang pag-ibig na iyon ang nagtulak kay Aleyamma John na patuloy na magtrabaho kahit na ang coronavirus pandemic ay lumikha ng mapanlinlang na mga kondisyon sa Queens Hospital Center, kahit na ang kanyang mga kasamahan ay nagkakasakit - kahit na alam niyang regular niyang gagamutin ang mga pasyente ng covid-19.Hinikayat siya ng kanyang pamilya na magretiro, na natatakot tungkol sa pinagbabatayan na mga kondisyon ng kalusugan na naglalagay sa kanya sa mas mataas na panganib na makontrata ang nobelang coronavirus. Hindi niya ito maririnig.

Ang kwento ay nagpapatuloy sa ibaba ng patalastas

Kahit kailan ay hindi siya natakot, sabi ni Ginu. Pumasok pa rin siya sa trabaho. Hindi siya isang taong maiiwasan iyon. Naniniwala siya sa isang layunin na higit sa kanya.

Advertisement

Narinig ng kanyang pamilya ang ilang mga nurse na nakatrabaho niya na nagpositibo sa parehong oras na ginawa niya - isang bagay na sinabi ng kanyang anak na hindi siya mapalagay.

Bumagsak sa frontline: Ang mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan na nawalan ng buhay sa pakikipaglaban sa coronavirus

Mayroon akong mga alalahanin tungkol sa personal na kagamitan sa proteksyon at ang antas ng responsibilidad na kinuha ng ospital para sa proteksyon ng mga nars sa sahig, aniya. Naalala kong nakakita ako ng larawan niya at ng iba pang mga nars, at mukhang nakasuot lang sila ng surgical mask at OR na sumbrero. Hindi iyon personal protective equipment.Sinabi ng isang tagapagsalita ng Queens Hospital Center na ang sistema ng pampublikong ospital ng New York City ay nagtitipid ng PPE sa buong pandemya, ngunit ang bawat manggagawa na nangangailangan ng kagamitan ay may access dito.

Ang kwento ay nagpapatuloy sa ibaba ng patalastas

Inilabas ng ospital ang pahayag na ito na nagpaparangal kay John: Si Aleyamma John ay isang minamahal na miyembro ng NYC Health + Hospitals/Queens family sa loob ng mahigit 17 taon. Siya ay isang mahabagin na tagapag-alaga na nakakuha ng tiwala ng kanyang mga pasyente at ng paggalang ng kanyang mga kasamahan. Siya ay labis na mami-miss. Nananatili kaming nagpapasalamat sa aming mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan na patuloy na matapang na naglilingkod sa mga front line. Sila ay mga tunay na bayani.

Si John ay ipinanganak sa India. Siya at ang kanyang asawa, si Johnny, ay nagpalaki ng kanilang mga anak sa Middle East bago lumipat sa New York. Sa parehong lugar, nagtrabaho si John bilang isang nars, na nag-alay ng apat na dekada sa pangangalaga sa iba. Miyembro siya ng New York State Nurses Association sa loob ng 43 taon, at nagtrabaho sa New York Health and Hospitals system, pinakahuli sa Queens Hospital Center, mula 2003 hanggang sa kanyang kamatayan.

Kahit na namatay ang kanyang anak na si Giju sa isang aksidente noong 2005, hindi siya tumigil sa paglilingkod sa iba.

Ang Kwento ng Advertisement ay nagpapatuloy sa ibaba ng ad

Alam kong nakatagpo siya ng kaaliwan sa kakayahang maglingkod sa mga tao, sabi ni Ginu John.

Matapos magtrabaho nang regular hanggang sa huling bahagi ng Marso, nilagnat si Aleyamma John. Naging positibo ang kanyang pagsusuri sa coronavirus. Mabilis na umunlad ang virus, at namatay si John noong Abril 5.

Nawala ang aming ina at halos ang buhay ng aming pamilya. Nakaupo kami na parang walang alam sa susunod na gagawin, sabi ni Ginu.

Nang magbigay si John ng lakas at kaaliwan sa pamilya at mga kaibigan, natagpuan niya ang parehong pananampalataya, na siyang sentro ng kanyang buhay. Siya ay miyembro ng St. Mary's Malankara Jacobite Syriac Orthodox Church sa Glen Oaks, N.Y.

Gusto kong alalahanin siya bilang isang taong may takot sa Diyos. Pinananatili niya ang Diyos sa gitna ng lahat ng bagay at sa ubod ng lahat ng kanyang ginawa, sabi ng kanyang anak. Siya ay malalim na relihiyoso at talagang nakakita ng layunin sa paglilingkod sa iba.

Ang Kwento ng Advertisement ay nagpapatuloy sa ibaba ng ad

Ipinasa ni John at ng kanyang asawa sa kanilang mga anak ang pagbibigay-diin sa pananampalataya. Hindi niya gaanong ipinipilit ang pananampalataya sa kanyang mga anak bilang pagpapakita ng kapangyarihan nito — sa kanyang trabaho at sa kanyang kasal. Siya at ang aking ama ay nagbabahagi ng isang malalim na pag-ibig kaya't palagi kaming namamangha. Ni minsan ay hindi namin sila nakitang nakipagtalo o anupaman, sabi ni Ginu.

Ang bawat mensahe sa isang online na pahina ng pang-alaala na nakatuon kay John ay nagpaalala sa kanyang halimbawa.

Ang mga payo na ibinigay mo sa akin ay dadalhin sa buong buhay ko. Mami-miss kong makita ka at ang iyong magandang ngiti sa simbahan, isinulat ng isang kaibigan sa seksyon ng tribute. Ikaw ang una kong kaibigan at malugod akong tinanggap sa ospital at simbahan.