Mga Misteryong Medikal

Ang pagpupursige ng isang babae - at mga bagong doktor - ay natagpuan ang tunay na pinagmumulan ng kanyang kakaibang sakit.

Ang kanyang hindi pangkaraniwang diagnosis ay sinundan ng isang mahaba at mabatong paghahanap para sa epektibong paggamot.

Nataranta ang mga espesyalista hanggang sa natuklasan ng isang siruhano ang nakakagulat na ugnayan sa pagitan ng kanyang walang tigil na pangangati at isang dekada na ang nakalipas na pangyayari.

Lagnat na sinubukan ng mga espesyalista na alamin kung bakit huminto sa paghinga ang 5-buwang gulang na bata.

Ang isang pag-scan sa utak ay nag-udyok ng isang pakyawan na muling pagsusuri ng kasaysayan ng medikal ng babaeng ito noong mga nakaraang taon.

Ang isang kapus-palad na kumbinasyon ng mga maling pagpapalagay at napalampas na mga pagkakataon ay naantala ang isang karaniwang diagnosis.

Ang nakakagulat na dahilan ng kanyang pag-retching ay humantong sa isang publicist sa Los Angeles na baguhin ang kanyang pamumuhay.

Ang tagal ng kanyang nasusunog na sakit, na na-trigger ng mga kemikal na amoy, ay nakalilito sa mga doktor.

Matapos madapa ang isang aso at mahulog, pinalaki ng X-ray ang posibilidad na magkaroon ng cancer. Kaya bakit gumaling ang kanyang hindi maalis na pananakit ng balakang?

Naipit sa trapiko, natuklasan niya ang mga larawan sa kanyang telepono na tila tumutugma sa kanyang mga kakaibang sintomas.

Bakit nabigo ang maraming gamot at paulit-ulit na paggamot na pigilan ang nakababahala na pagkasira ng isang guro sa Virginia.

Inilantad ng mga palpak na tanong ng isang espesyalista ang matagal na hindi pag-diagnose at paggamot sa isang principal ng elementarya para sa isang sakit na maaaring pumatay sa kanya.

Ang kanyang pagkabalisa ay nag-iwan sa ilang mga doktor na nag-aalinlangan sa isang pisikal na problema.

Sinubukan ng isang grupo ng mga espesyalista na tumulong ngunit tila napigilan ng kanyang mga sintomas — at ang kanilang makitid na pokus.

Ang pagkahulog niya sa bleachers noong graduation ng high school ay nag-trigger ng paghahanap ng mga sagot.

Nataranta ang mga doktor. Pagkatapos ay isang espesyalista na 8,000 milya ang layo ay nag-utos ng isang pagbubunyag ng pag-scan.

Hindi naalis ng maraming pag-ikot ng antibiotic at iba pang mga hakbang ang hindi inaasahang pinagmulan.