Gamot para Tumigil sa Paninigarilyo

Iba-iba ang paglalakbay ng bawat isa para maging smoke free. Para sa ilan, pupunta malamig na turkey pinakamahusay na gumagana.Para sa iba, ang nikotina sa mga produktong tabako ay masyadong nakakahumaling, at ang mga ito ay pinakamatagumpay kapag gumagamit sila ng mga gamot na ginawa upang mapahina ang pagnanasa sa mga sigarilyo at mabawasan ang mga sintomas ng pag-alis.

At mas gusto ng ilan ang mga therapy sa pagpapalit ng nikotina, na nagbibigay ng nikotina sa mga kinokontrol na dosis kapag kinakailangan, na nagpapahintulot sa iyo na alisin ang iyong sarili mula sa kemikal.Ang bawat opsyon ay may mga kalamangan at kahinaan, at sa huli, kung ano ang gumagana para sa isang tao ay hindi gagana para sa isa pa.

Ikaw lang ang makakapagtukoy ng pinakamahusay na paraan para huminto ka.

Sa artikulong ito, tatalakayin ko ang iba't ibang mga iniresetang gamot para sa pagtigil sa paninigarilyo, kabilang ang bupropion, varenicline, nortriptyline, at clonidine.

Tatalakayin ko rin ang iba't ibang over-the-counter (OTC) na mga therapy sa pagpapalit ng nikotina.

Kapag ginawa mo ang iyong plano sa paghinto, kausapin ang iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan, na makakatulong sa iyong matukoy ang pinakamahusay na mga gamot para sa iyo.Inireresetang Gamot

Paggamit ng inireresetang gamot sa pagtigil sa paninigarilyo nang hindi bababa sa limang linggo maaaring tumaas ang pagkakataong huminto nang tuluyan .

Ang pinakakaraniwang inireresetang mga gamot ay bupropion at varenicline, kahit na ang ibang mga gamot ay maaaring inireseta nang wala sa label para sa pagtigil sa paninigarilyo.

Bupropion (Zyban)

Bupropion (Zyban) ay isang antidepressant na gamot na pangunahing ginagamit sa paggamot pangunahing depressive disorder at seasonal affective disorder .

Noong 1997, inaprubahan ito bilang unang gamot na anti-nicotine.

Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpigil sa neural reabsorption ng neurotransmitters norepinephrine at dopamine.

Ito ay nakakatulong na bawasan ang nicotine cravings at mga sintomas ng withdrawal, kahit na may umiinom o hindi ng bupropion para sa depression.

Para sa pagtigil sa paninigarilyo , pinakamahusay na simulan ang pag-inom ng bupropion 1-2 linggo bago ang petsa ng iyong paghinto at magpatuloy sa loob ng 7-12 linggo pagkatapos noon.

Gayunpaman, sa ilang pagkakataon, maaaring irekomenda ng iyong healthcare provider ang pag-inom ng bupropion nang mas matagal.

Mga side effect

Uminom ng bupropion ayon sa direksyon ng iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan at kumunsulta sa kanila kung nakakaranas ka ng anumang malalang epekto. Ang pinakakaraniwang epekto ng bupropion ay kinabibilangan ng:

Sa ilang mga kaso, ang bupropion ay maaaring mag-trigger depresyon , pag-iisip ng pagpapakamatay, o pagtatangkang magpakamatay.

Itigil ang pag-inom ng bupropion at makipag-ugnayan kaagad sa iyong doktor kung nakakaranas ka ng:

 • Mga iniisip tungkol sa pinsala sa iyong sarili
 • Bago o lumalalang depresyon
 • Hindi pangkaraniwang pagsalakay

Ang bupropion ay hindi angkop para sa lahat. Makipag-usap sa iyong doktor kung:

 • Ikaw ay mas bata sa 18 taong gulang
 • Buntis ka
 • Mayroon kang kasaysayan ng mga seizure
 • Mayroon kang kasaysayan ng mga karamdaman sa pagkain
 • Mayroon kang bipolar o manic-depressive disorder
 • Kumuha ka ng monoamine oxidase (MAO) inhibitor
 • Malakas ka uminom

Varenicline (Cantix)

Varenicline (Chantix) ay isang non-nicotine na gamot na humaharang sa mga epekto ng nikotina sa utak.

Ang pagbabawas ng pakiramdam ng euphoria na likha ng nikotina ay nakakatulong na bawasan ang pananabik para sa sigarilyo at binabawasan ang mga sintomas ng pag-withdraw.

Nangangahulugan din ito na kung muli mong babalikan ang ugali, mas mababa ang iyong kasiyahan sa mga sigarilyo.

Mayroong tatlong paraan upang uminom ng varenicline:

 • Pumili ng petsa ng paghinto at simulan ang gamot isang linggo bago.
 • Simulan ang pag-inom ng gamot at pumili ng petsa ng paghinto sa susunod na apat na linggo.
 • Simulan ang pag-inom ng gamot at dahan-dahang bawasan ang paninigarilyo sa susunod na 12 linggo.

Mga side effect

Karamihan sa mga tao ay hindi nakakaranas ng mga side effect sa varenicline.

Kapag nangyari ang mga ito, kasama nila ang:

Sa ilang mga kaso, ang varenicline ay maaaring mag-trigger ng depression, pag-iisip ng pagpapakamatay, o pagtatangkang magpakamatay.

Itigil ang pag-inom ng varenicline at makipag-ugnayan kaagad sa iyong doktor kung makaranas ka ng:

 • Mga iniisip tungkol sa pinsala sa iyong sarili
 • Bago o lumalalang depresyon
 • Hindi pangkaraniwang pagsalakay

Ang Varenicline ay hindi para sa lahat.

Makipag-usap sa iyong doktor kung:

 • Ikaw ay mas bata sa 18 taong gulang
 • Gumagamit ka ng nicotine replacement therapy gaya ng nicotine gum, patches, lozenges, inhaler, o nasal spray

Maaaring mapataas ng Varenicline ang panganib ng stroke o atake sa puso , kaya makipag-usap sa iyong doktor kung mayroon kang anumang mga kondisyon sa puso o daluyan ng dugo, o kung nakakaranas ka ng anumang mga sintomas ng isang stroke o atake sa puso.

Nortriptyline

Ang Nortriptyline (Pamelor) ay isang antidepressant na gamot.

Bagama't hindi inaprubahan ng FDA upang tumulong sa pagtigil sa paninigarilyo, iminumungkahi ng isang pagsusuri ito ay maaaring kasing epektibo ng bupropion o nicotine replacement therapies.

Ang Nortriptyline ay isang pangalawang linyang paggamot, ibig sabihin, ginagamit ito kung ang ibang mga gamot o paggamot ay hindi gumagana, huminto sa paggana, o nagdudulot ng hindi mabata na mga side effect.

Pinakamainam na simulan ang nortriptyline 10-28 araw bago ang petsa ng iyong paghinto. Karamihan sa mga taong gumagamit ng nortriptyline para sa pagtigil sa paninigarilyo ay tumatagal ng 8-12 na linggo.

Mga side effect

Ang pinakakaraniwang epekto ng nortriptyline ay kinabibilangan ng:

 • Tuyong bibig
 • Pagkahilo
 • Malabong paningin
 • Nanginginig ang mga kamay
 • Antok

Ang Nortriptyline ay hindi para sa lahat. Makipag-usap sa iyong doktor kung:

delta variant na pagkamatay ayon sa estado
 • Ikaw ay mas bata sa 18 taong gulang
 • Buntis ka
 • Mayroon kang sakit sa cardiovascular
 • Kumuha ka ng monoamine oxidase (MAO) inhibitor

Clonidine

Ginagamit ang Clonidine sa paggamot mataas na presyon ng dugo at inaprubahan ng FDA upang pamahalaan ang mga sintomas ng attention deficit hyperactivity disorder (ADHA) sa mga bata.

Bagama't hindi ito inaprubahan ng FDA upang tumulong sa pagtigil sa paninigarilyo, maaari itong makatulong na mabawasan ang mga sintomas ng withdrawal. Dumarating ang Clonidine bilang isang patch o extended-release na tablet.

Mga side effect

Mahalagang isaalang-alang ang mga side effect ng clonidine bago ito subukan para sa pagtigil sa paninigarilyo.

Ang mga karaniwang masamang epekto ay kinabibilangan ng:

 • Pagpapatahimik
 • Pagkahilo
 • Tuyong bibig

Kumunsulta sa iyong doktor kung nakakaranas ka ng alinman sa mga sintomas na ito at bago ihinto ang iyong gamot.

Ang biglaang pagtigil ng clonidine ay nagresulta sa matinding hypertension at, sa mga bihirang kaso, hypertensive encephalopathy (brain dysfunction) at maging kamatayan.

Ang Clonidine ay hindi para sa lahat. Makipag-usap sa iyong doktor kung:

 • Ikaw ay mas bata sa 18 taong gulang
 • Buntis ka
 • May sakit ka sa bato
 • Mayroon kang anumang kasalukuyan o nakaraang mga problema sa puso tulad ng atake sa puso, stroke, o mabagal na tibok ng puso

Nicotine Replacement Therapy

Gumagana ang Nicotine replacement therapy (NRT) upang bawasan ang dami ng nikotina na nakonsumo sa pamamagitan ng mga produktong tabako sa pamamagitan ng paghahatid ng kinokontrol na halaga sa iyo.

Nakakatulong ito upang mabusog ang mga pananabik at maaaring maging kapaki-pakinabang para sa mga mabibigat na naninigarilyo na nagsisikap na huminto sa paninigarilyo. Hindi pinapataas ng NRT ang mga panganib ng atake sa puso, at ang mga may diabetes o mataas na presyon ng dugo maaaring ligtas na gamitin ang mga ito.

Ang mga antas ng nikotina sa NRT ay sapat din na mababa na malamang na hindi sila makihalubilo sa ibang mga gamot.

Available sa counter ang nikotina gum, patches, lozenges, inhaler, at nasal spray.

Talakayin ang mga opsyong ito sa isang healthcare provider o parmasyutiko upang matukoy kung alin ang tama para sa iyo. Sa ilang mga kaso, ang kumbinasyon ng mga therapy na ito ay pinakamahusay.

Nicotine gum

Nicotine gum maaaring makatulong sa pagtigil sa paninigarilyo sa dalawang paraan: Ang nikotina na nasisipsip sa pamamagitan ng lining ng iyong bibig ay nakakatulong na mabawasan ang cravings, at ang gum ay nagbibigay sa iyong bibig ng isang bagay na gawin sa halip na manigarilyo.

Ang nikotina gum ay may 2-milligram (mg) at 4-mg na lakas.

Ang pinakamahusay na lakas ay nakasalalay sa kung kailan ka unang naninigarilyo at kung gaano ka kadalas naninigarilyo.

Sa paglipas ng panahon, maaari mong babaan ang dosis at kung gaano kadalas kang gumamit ng nicotine gum habang inaalis mo ang iyong sarili sa nikotina.

patch ng nikotina

Mga patch ng nikotina ay isinusuot sa balat at naglalabas ng maliit, tuluy-tuloy na dami ng nikotina sa katawan, na makakatulong na mabawasan ang mga cravings at mga sintomas ng withdrawal.

Gayunpaman, hindi sila nag-aalok ng agarang lunas para sa mga yugto ng pananabik.

Ang mga patch ng nikotina ay may tatlong lakas: 7 mg, 14 mg, at 21 mg.

Ang tamang dosis para sa iyo ay depende sa kung gaano ka karaniwang naninigarilyo.

Mag-apply ng isang patch sa iyong balat bawat araw, paghaluin ang lokasyon upang maiwasan ang pangangati ng balat. Maliban kung itinuro ng iyong tagapagreseta, huwag magsuot ng dalawang patch nang sabay-sabay.

Lozenge ng nikotina

Nakakatulong ang mga Nicotine lozenges na bawasan ang mga sintomas ng withdrawal at bawasan ang pag-asa sa nikotina.

Ang mga lozenges na ito ay dapat pumunta sa pagitan ng mga gilagid at pisngi at dahan-dahang matunaw sa loob ng 20-30 minuto para sa pinakamaraming epekto.

Maaari silang magamit sa mga patch ng nikotina.

Nikotina inhaler

Ang isang nicotine inhaler ay nakakatulong upang mabawasan pag-alis ng nikotina sintomas at paghihimok na manigarilyo.

Mukha itong sigarilyo at may cartridge na naglalaman ng nicotine.

Kapag huminga ka, ginagawang singaw ng inhaler ang nikotina na nasisipsip sa iyong bibig.

Gayunpaman, kailangan mong puff nang madalas upang matiyak na nakalanghap ka ng sapat na nikotina upang magkaroon ng epekto.

aso na mukhang daga

Nikotina nasal spray

Ang Nicotine nasal spray ay nasa isang handheld spray bottle at naglalabas ng nikotina sa iyong mga butas ng ilong.

Itinataas nito ang mga antas ng nikotina sa dugo nang mas mabilis kaysa sa iba pang mga NRT at karaniwang inireseta sa mga mabibigat na naninigarilyo, dahil maaari itong maging mas nakakahumaling kaysa sa iba pang mga kapalit na therapy.

Maaaring gamitin ang nikotina nasal spray on-demand at may mga patch ng nikotina, gayunpaman, maaari rin itong maging sanhi ng pangangati ng ilong.

I-download ang K para suriin ang iyong mga sintomas, tuklasin ang mga kondisyon at paggamot, at kung kinakailangan, makipag-text sa isang healthcare provider sa ilang minuto. Ang AI-powered app ng A P ay sumusunod sa HIPAA at batay sa 20 taon ng klinikal na data.

Mga Madalas Itanong

Aling gamot ang pinakamahusay para sa pagtigil sa paninigarilyo? Ang pinakamahusay na gamot para sa pagtigil sa paninigarilyo ay ang isa na gumagana para sa iyo. Ang bawat pagtigil sa paninigarilyo na paggamot ay may mga kalamangan at kahinaan. Ang mga inireresetang gamot tulad ng bupropion (Zyban) at varenicline (Chantix) ay nakakatulong na mabawasan ang mga cravings at withdrawal na sintomas, ngunit mayroon din itong mga side effect. Makipag-usap sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan upang mahanap ang pinakamahusay na paggamot para sa iyo. Ang Chantix ba ay mabuti para sa pagtigil sa paninigarilyo? Oo. Binabawasan ng Chantix ang pananabik para sa sigarilyo habang pinapagaan din ang mga sintomas ng withdrawal ng nikotina. Binabawasan nito ang kasiyahang nakukuha mula sa pagkonsumo ng nikotina kaya, kung magbabalik ka, hindi magiging kasiya-siya ang paninigarilyo. Ang mga artikulo ng A P ay isinulat at sinusuri lahat ng mga MD, PhD, NP, o PharmD at para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Ang impormasyong ito ay hindi bumubuo at hindi dapat umasa para sa propesyonal na medikal na payo. Palaging makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga panganib at benepisyo ng anumang paggamot. 15 Pinagmulan

Ang K Health ay may mahigpit na mga alituntunin sa pagkuha at umaasa sa peer-reviewed na pag-aaral, mga institusyong pang-akademiko na pananaliksik, at mga asosasyong medikal. Iniiwasan namin ang paggamit ng mga tertiary reference.