Pediatrics

Ang aming mga doktor ay nagbabahagi ng mahahalagang katotohanan at tip upang makatulong sa paggamot sa enterobiasis oxyuriasis (pinworm) sa mga bata.

Ang aming mga doktor ay nagbabahagi ng mahahalagang katotohanan at mga tip upang makatulong sa paggamot sa sakit sa kamay-paa-bibig sa mga bata.

Ang aming mga doktor ay nagbabahagi ng mahahalagang katotohanan at mga tip upang makatulong sa paggamot sa paninigas ng dumi sa mga bata.

Ang aming mga doktor ay nagbabahagi ng mahahalagang katotohanan at mga tip upang makatulong sa paggamot ng lagnat sa mga bata.

Ang aming mga doktor ay nagbabahagi ng mahahalagang katotohanan at tip upang makatulong sa paggamot sa gastroenteritis sa mga bata.

Ang aming mga doktor ay nagbabahagi ng mahahalagang katotohanan at tip upang makatulong sa paggamot sa trangkaso sa mga bata.

Ang aming mga doktor ay nagbabahagi ng mahahalagang katotohanan at tip upang makatulong sa paggamot sa upper respiratory infection, na kilala rin bilang karaniwang sipon, sa mga bata.

Ang aming mga doktor ay nagbabahagi ng mahahalagang katotohanan at mga tip upang makatulong sa paggamot sa isang butas-butas na tambol sa tainga sa mga bata.

Ang mga hiwa at gasgas ay tumutukoy sa anumang pinsala sa balat na maaaring magresulta sa mga sintomas tulad ng kakulangan sa ginhawa, pananakit o pagdurugo, at maaaring magdulot ng impeksyon o pagkakapilat kung hindi ginagamot.

Ang aming mga doktor ay nagbabahagi ng mahahalagang katotohanan at tip upang makatulong sa paggamot sa mga allergy sa pagkain sa mga bata.

Ang mga kuto sa ulo ay lubhang nakakahawa ng maliliit na surot na kumakapit sa anit o buhok ng tao at dumadaan sa malapitang kontak. Pangkaraniwan ang mga ito sa mga batang nasa kindergarten at may edad na sa paaralan na kadalasang naglalaro sa malapit at nagbabahagi ng mga brush, sombrero, tuwalya o bed sheet.

Ang aming mga doktor ay nagbabahagi ng mahahalagang katotohanan at mga tip upang makatulong sa paggamot ng isang reaksiyong alerdyi sa mga bata.

Ang pagkahilo sa paggalaw ay isang pangkaraniwang kondisyon na nailalarawan sa pamamagitan ng pakiramdam ng pagduduwal, pagkahilo, kakulangan sa ginhawa sa tiyan, at kung minsan ay pagsusuka - bilang resulta ng paggalaw o paglalakbay.

Ang aming mga doktor ay nagbabahagi ng mahahalagang katotohanan at tip upang makatulong sa paggamot sa corneal abrasion sa mga kabataan.

Ang aming mga doktor ay nagbabahagi ng mahahalagang katotohanan at mga tip upang makatulong sa paggamot sa ikalimang sakit sa mga bata.

Ang aming mga doktor ay nagbabahagi ng mahahalagang katotohanan at mga tip upang makatulong sa paggamot sa dysmenorrhea sa mga kabataan.

Ang aming mga doktor ay nagbabahagi ng mahahalagang katotohanan at tip upang makatulong sa paggamot sa croup sa mga bata.

Ang aming mga doktor ay nagbabahagi ng mahahalagang katotohanan at mga tip upang makatulong sa paggamot sa dehydration sa mga bata.

Ang aming mga doktor ay nagbabahagi ng mahahalagang katotohanan at tip upang makatulong sa paggamot sa herpes gingavostomatitisin sa mga bata.

Ang aming mga doktor ay nagbabahagi ng mahahalagang katotohanan at mga tip upang makatulong sa paggamot sa HSP sa mga bata.