Pneumonia: Mga Sintomas, Palatandaan, at Paggamot

Paano mo malalaman kung ito ay trangkaso o pulmonya? Ano ang mga palatandaan at sintomas ng pulmonya at paano mo ito gagamutin? Paliwanag ng aming doktor.