Polycystic Ovary Syndrome (PCOS): Mga Sintomas, Paggamot, at Diagnosis

Alamin ang mga palatandaan at sintomas ng polycystic ovary syndrome. Ipinapaliwanag ng aming doktor kung paano nasuri at ginagamot ang PCOS, at kung ano ang gagawin kung sa tingin mo ay mayroon kang PCOS.