Ang maliliit na kasanayang medikal ay nagpupumilit na mabuhay sa gitna ng pandemya ng coronavirus

Bago pa man ang coronavirus pandemic, ilang tao sa Alaska ang naglakbay ng daan-daang milya para magpagamot. At ito ay magiging mas masahol pa kapag ito ay tapos na, hula ni John Cullen, isang doktor ng pamilya sa Valdez, 300 milya mula sa pinakamalapit na ospital.Tagasubaybay: Mga kaso sa U.S., pagkamatay at pagkaka-ospitalArrowRight

Natatakot siya na ang kanyang maliit na pagsasanay ay maaaring isa sa mga dapat gawin.

Ginugol ni Cullen ang unang buwan ng pandemya sa pag-overhaul sa kanyang pagsasanay upang makita niya halos karamihan sa mga pasyente. Nag-ukol din siya ng mga oras sa pagpuno ng mga papeles, umaasa ng pautang mula sa Small Business Administration.Sa ngayon, wala siyang swerte.

Sa oras na nalaman namin, ang pera ay wala na, sinabi ni Cullen tungkol sa mga pederal na pondo na ginawang magagamit sa mga naghihirap na negosyo ng Kongreso. Muli siyang nag-apply nang mas maraming pera ang magagamit ngunit hindi nakarinig pabalik; the last time he asked his office manager, all he got is a laugh in response.

Ang Kwento ng Advertisement ay nagpapatuloy sa ibaba ng ad

Maraming maliliit na gawi ng mga doktor, tulad ng kay Cullen, ang nagpupumilit na mabuhay dahil maraming pasyente ang naninirahan sa bahay at ipinagpaliban ang mga konsultasyon para sa lahat maliban sa mga pinaka-kagyat na isyu. Bagama't naglilingkod pa rin sila sa mga pasyente sa gitna ng isang krisis sa kalusugan, hindi sila nakakuha ng mga pautang sa ilalim ng Paycheck Protection Act, na ipinasa bilang bahagi ng coronavirus relief package noong huling bahagi ng Marso.

Ang isang survey na ginawa ng isang pangkat ng adbokasiya na nakabase sa Richmond para sa mga doktor sa pangunahing pangangalaga, na tinatawag na Larry A. Green Center, ay natagpuan na ang kalahati ng mga doktor na humingi ng gayong mga pautang ay hindi nagtagumpay. Sa 2,774 na doktor na tumugon sa survey, 19 porsiyento ang nagsabi na kailangan nilang pansamantalang isara ang kanilang mga kasanayan dahil sa mga problema sa pananalapi; 42 porsiyento ay kailangang tanggalin o mag-furlough ng mga tauhan. Humigit-kumulang 10 porsiyento ang nagsasabing kailangan nilang magsara sa susunod na buwan dahil sa mga kakulangan sa pananalapi.

Ang pangunahing pangangalaga ay kulang sa mapagkukunan at kulang sa suporta sa loob ng mga dekada sa United States, sabi ni Rebecca Etz, ang co-director ng center.Ang Kwento ng Advertisement ay nagpapatuloy sa ibaba ng ad

Sinasabi ng mga independiyenteng doktor na sila ay katangi-tanging naipit — pinilit na makipagkumpitensya para sa mga gawad laban sa mas malalaking kasanayan at mga ospital, o laban sa iba pang maliliit na negosyo para sa mga pautang na inaamin nilang malamang na hindi nila mababayaran.

Kung wala ang mga pondo, maaaring hindi mabayaran ni Cullen sa lalong madaling panahon ang dalawang batang doktor na nagtatrabaho para sa kanyang pagsasanay, na parehong nalululan sa daan-daang libong dolyar sa mga pautang ng mga mag-aaral.

Ang ilan ay nagagalit na ang kanilang kalagayan ay hindi pinansin ng mga pederal na mambabatas habang ang mga ospital na nagugutom sa pera ay nakatakdang makatanggap ng 0 bilyon sa tulong ng gobyerno. Humigit-kumulang .9 bilyon ng pool na iyon ang napunta sa mga kasanayan sa 10 o mas kaunting mga clinician, ayon sa American Academy of Family Physicians, ngunit ito ay karaniwang nagbayad ng mas mababa kaysa sa mga pautang sa Small Business Association.

Ang kwento ay nagpapatuloy sa ibaba ng patalastas

Kung may isang taong handang mamatay para sa iyo, bayaran mo man lang sila ng sapat para manatiling bukas, sabi ni Joseph Valenti, isang obstetrician-gynecologist sa Denton, Tex.

saan nagmula ang covid-19
Advertisement

Sinasabi ng mga manggagamot na may maliliit na kasanayan sa pangunahing pangangalaga na nahirapan sila sa loob ng maraming taon sa hindi gumagalaw na mga rate ng reimbursement ng insurance at mataas na overhead. Ang ilang mga doktor ay umaasa na ang krisis ay magbubunsod ng pagtutuos na nagbibigay ng higit na halaga sa kanilang ginagawa. Ngunit marami ang natatakot na hindi sila magtatagal upang makita ito.

Bagama't ang telemedicine ay tinuturing bilang bahagi ng sagot sa kanilang kaligtasan, maraming doktor ang naglilingkod sa mga komunidad sa kanayunan na may kaunti o walang access sa Internet. Ang iba, tulad ni Cullen, ay nagsimulang gumawa ng mga virtual na pagbisita ngunit nabigo sa mga pagbabayad ng insurance na sinasabi nilang kuripot at mabagal dumating. Sinabi ni Cullen na wala pa rin siyang binabayaran para sa telehealth consultations dahil nagsumite siya ng mga maling code sa mga kompanya ng seguro.

Ang kwento ay nagpapatuloy sa ibaba ng patalastas

Labingwalong porsyento ng mga doktor na tumutugon sa survey ay nagsabi rin na sila ay tinanggihan ng pagbabayad para sa mga virtual na pagbisita.

Advertisement

Samantala, nasusumpungan ng mga doktor ang kanilang sarili na naghahanap ng kagamitang pang-proteksyon habang mas malalim ang utang.

Sinasabi ng mga independiyenteng doktor na gusto nilang i-renew ng pederal na pamahalaan ang mga paunang bayad sa Medicare na natapos noong nakaraang buwan at mag-alok sa kanila ng higit pang direktang mga gawad. Ang mga pautang, sa kabaligtaran, ay dapat bayaran kung ang ilang mga kundisyon ay hindi natutugunan, at sinasabi ng mga doktor na ang mga kinakailangan para sa pagpapatawad ay labis na kumplikado at patuloy na nagbabago. Nais din nilang makakita ng pagpapalawak ng isang pilot program ng Medicare na nagbibigay ng gantimpala sa mga doktor para sa pagpigil sa mga pasyente sa labas ng ospital.

Ang kwento ay nagpapatuloy sa ibaba ng patalastas

Ngunit ang mga maliliit na kasanayan na hindi nakikita ng maraming pasyente ng Medicare ay dapat umapela sa mga indibidwal na kompanya ng seguro na palutangin sila ng pera at bayaran sila nang pantay-pantay para sa virtual o mga appointment sa telepono, tulad ng para sa mga personal na pagbisita.

Ngayon, sinasabi ng mga doktor na ang kanilang mga pasyente ay nangangalap ng pera para sa kanila online, isang mapagpakumbaba ngunit kinakailangang pagkilos ng kawanggawa at isang ebolusyon ng mga online na fundraiser na karaniwan na para sa mga taong nakakaranas ng mga medikal na emerhensiya. Natuklasan ng survey ng Green Center na 236 na doktor ang suportado ng donasyon ng pasyente.

Advertisement

Sinasabi ng maraming manggagamot na ang kanilang pinakabagong mga problema sa pananalapi na nauugnay sa pandemya ay ang pinakahuling stress sa isang mabilis na nawawalang modelo ng pangangalagang pangkalusugan sa Estados Unidos habang ang mga ospital at malalaking kasanayan ay bumibili ng mga independiyenteng doktor - kadalasang nagdadala ng mas mataas na gastos.

Ang kwento ay nagpapatuloy sa ibaba ng patalastas

Walong o 1o linggo mula ngayon, mamamatay na ang mga kasanayan at sasabihin ng mga tao, ‘Sino kaya ang nakakita nito?’ sabi ni Farzad Mostashari, isang dating opisyal ng kalusugan ng administrasyong Obama na ngayon ay nagpapatakbo ng isang pribadong kumpanya ng pangangalaga sa kalusugan. May isang bangin na mabilis na papalapit.

Sa Wilmington, Del., nakahanda si James Gill na mag-aplay para sa isang pautang para sa kanyang pagsasanay sa araw na binuksan ang programa. Ngunit ang kanyang bangko ay hindi. Ginugol niya ang isang araw sa paghihintay na maging handa ang website ng PNC, pagkatapos ay sa susunod na dalawang linggo ay patuloy na tumitingin para sa mga update.

Makalipas ang halos dalawang linggo ay nakatanggap siya ng tugon: Kailangan nila ng karagdagang papeles mula sa kanya. Ipinadala niya ito. Kinabukasan ay nakita niya ang kanyang senador sa balita, na nagpahayag na ang programa ay walang pera.

Ang Kwento ng Advertisement ay nagpapatuloy sa ibaba ng ad

Nang subukan niyang muli pagkatapos ng pangalawang pot ng pera ay inihayag, sinabi sa kanya ng ibang mga bangko na manatili sa PNC, dahil kung lumipat siya ay nasa dulo siya ng kanilang mga listahan. Narinig niyang nakuha niya ang utang mga isang araw bago niya naubos ang 0,000 na linya ng kredito.

Ito ay naging kakila-kilabot, sabi niya. Isang negosyo sa pangangalagang pangkalusugan, sa gitna ng isang pandemya, hahayaan mong mabangkarote? Mayroon kaming libu-libo at libu-libong mga pasyente na magiging mataas at tuyo.

Mabilis ding kumilos si Matteo Trisolini ngunit walang epekto: Ang co-owner ng South Slope Pediatrics sa Brooklyn ay umupo sa pagre-refresh ng page para mag-apply para sa isang Small Business Association loan sa una sandali kaya niya. Nalaman din niya sa mga balita na naubusan ng pera ang programa. Ang kanyang aplikasyon para sa ikalawang round ay natugunan ng nakalilitong mga direktiba at, sa huli, pagtanggi.

Ang Kwento ng Advertisement ay nagpapatuloy sa ibaba ng ad

Pagkatapos lamang sabihin sa mga pasyente na ang pagsasanay ay nasa panganib na magsara sa loob ng ilang linggo, ang isa sa kanila ay nagkonekta kay Trisolini sa isang lokal na institusyong pinansyal na sa wakas ay tumulong sa kanya na makakuha ng pautang. Ang mga tagasuporta ay nakalikom din ng humigit-kumulang ,000 para tumulong sa pagbabayad ng suweldo para sa pediatric staff at para mabayaran ang mga bayarin para sa mga pasyenteng hindi makakaya.

Ang komunidad ay dumating upang iligtas, aniya.

Hindi namin sinasabi na ang mga opisina ng doktor ay mas mahalaga kaysa sa deli sa tabi. Pare-pareho tayong mahalaga, at kailangan din natin ang tulong ng gobyerno.

brown discharge at pangangati

Pero, dagdag niya, dapat nauna kami.