Pagtigil Sa Paninigarilyo

Ang paggawa ng unang hakbang upang huminto sa paninigarilyo ay maaaring maging mahirap. Gamitin ang komprehensibong gabay ng A P kung paano huminto sa paninigarilyo upang huminto ngayon.

Ang pagtigil sa nikotina ay maaaring magresulta sa pag-alis ng nikotina, isang kondisyon na maaaring magdulot ng maraming pagbabago sa emosyonal, pisikal, at pag-uugali. Matuto nang higit pa tungkol sa pag-alis ng nikotina at kung paano makayanan.

Maaaring gamitin ang inireresetang gamot upang tumulong sa pagtigil sa paninigarilyo. Alamin kung ano ang iyong mga opsyon at ang mga alternatibo sa Inireresetang gamot.

Ang pagtigil sa paninigarilyo ng malamig na pabo ay maaaring maging mahirap. Nagsama kami ng gabay sa kung ano ang aasahan kapag huminto sa malamig na turkey at iba pang mga opsyon para sa pagtigil.