Kailan ako dapat humingi ng tulong para sa depresyon?

Mahalagang tandaan kung nakakaranas ka ng pag-iisip ng pagpapakamatay, inirerekomenda naming tumawag ka sa 911, pumunta sa pinakamalapit na emergency room, o tumawag sa National Suicide Prevention Lifeline sa 1-800-273-TALK (8255).salinas ca romaine lettuce recall

Ang depresyon ay maaaring resulta ng isang chemical imbalance sa utak, o maaari itong maging situational, ibig sabihin ay resulta ng isang traumatiko o mahirap na pangyayari sa buhay. Kung ang iyong mga sintomas ng depresyon ay nagdudulot ng malaking kapansanan sa iyong mga relasyon at nakakaapekto sa iyong pang-araw-araw na buhay, o, kung ang iyong kasalukuyang mga pagtatangka na makayanan ay itinuring na hindi matagumpay, inirerekomenda namin na makipag-usap ka sa isang Doktor ng Pangunahing Pangangalaga o isang sinanay na propesyonal sa kalusugan ng isip (K ay pareho).

Makakatulong ang mga doktor sa AP app na masuri kung anong mga opsyon sa paggamot ang pinakamainam para sa iyo. Ang mga sintomas ng sitwasyong depresyon ay maaaring sumasalamin sa iba pang mga uri ng depresyon, na nagdudulot sa iyo ng kalungkutan, pagkabalisa, o kawalan ng interes sa mga normal na aktibidad. Kung ang mga sintomas na ito ay nakakasagabal sa iyong pang-araw-araw na paggana, maaaring ma-diagnose ka ng doktor na may situational depression at magrekomenda ng gamot, therapy, o mga pagbabago sa pamumuhay upang matulungan kang makayanan.nangangati ang paa kahulugan

Matuto nang higit pa tungkol sa programa ng paggamot sa pagkabalisa at depresyon ni A P at magsimula ng libreng pagtatasa ngayon.

Ang mga artikulo ng A P ay isinulat at sinusuri lahat ng mga MD, PhD, NP, o PharmD at para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Ang impormasyong ito ay hindi bumubuo at hindi dapat umasa para sa propesyonal na medikal na payo. Palaging makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga panganib at benepisyo ng anumang paggamot.